En gruppe mennesker i hvite frakker i et rom med blå laken

Åpenhetsloven

Arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Sykehuset skal bidra til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i leverandørkjeden globalt og i alle aktiviteter lokalt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sykehuset i Vestfolds visjon og verdigrunnlag er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sammen med sykehusets visjon og verdigrunnlag skal de tre nasjonale verdiene for alle norske helseforetak: kvalitet, trygghet og respekt reflekteres i arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold lokalt og globalt for innkjøp av både produkter og tjenester.​​​​​​​​​​​​​

Sammen med Sykehusinnkjøp HF, Sykehuspartner HF og Sykehusbygg HF jobber SiV for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Se våre prosedyrer og dokumenter for mer informasjon.​​​​​​​​​

Prosedyrer og dokum​​enter

Menneskerettigheter og arbeidsforh​old - ledelsessystem​​

Menneskerettigheter og arbeidsforhold - risikovurdering

Menneskerettigheter og arbeidsforhold - behandling av informasjonskrav

Menneskerettigheter og arbeidsforhold - styrets redegjørelse 2023​

​Kont​aktinfor​​masjon​

Ved forespørsel om informasjon skal Sykehuset i Vestfold kunne gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Forespørsler skal sendes til post@siv.no​. 

 
Sist oppdatert 29.06.2023