En gruppe ansatte fra ulike yrker står sammen og smiler mot kamera i en gang

Hvem jobber på sykehuset?

På sykehuset jobber det mange forskjellige folk. Noen går kledd i hvite klær, noen i blå, noen i gule og noen i grønne! Alle vi som arbeider på sykehuset ønsker at du skal ha det bra hos oss.

Ambulansearbeider/ambulanselege og paramedic

Kanskje du har sett helikopteret som lander på sykehustaket? Eller en ambulanse som kjører fort med blålys og bråkete sirene? Da var de nok på vei et sted for å hjelpe noen som trengte hjelp raskt. I sykehuset er det mange som jobber med dette. De har ofte litt forskjellige arbeidsoppgaver, men alle sammen er eksperter på å forte seg.

Sykepleiere og helsefagarbeidere

Sykepleiere og helsefagarbeidere er det mange av på sykehuset og de er rundt deg hele døgnet mens du er her. De som jobber med barn har massevis av erfaring med barn og unge. De passer på at du har det bra, får medisiner, mat og pleie. De er også fine å prate med og spørre om ting du lurer på. I tillegg kan de mye om kropp og sykdommer, og om medisiner og apparater som du kanskje må bruke.

Barnelege

Barnelegene er faktisk eksperter på barn som er syke! De undersøker deg og bestemmer hva slags hjelp du trenger. Som regel kommer de innom deg hver dag mens du er på sykehuset for å spørre hvordan det går og for å bestemme hva som skal skje videre. Legene kan mye om kropp, medisiner og behandling. Siden de også vet mye om sykdommen din, er det lurt å spørre dem om ting du lurer på.

«Blodprøvetakerne»

De som jobber på laboratoriet er utdannet spesielt for å ta og undersøke blod (blodprøver) og tiss (urinprøver). Det er viktig å se på blodet om det er i orden eller ikke, for da kan vi også finne ut om du trenger medisiner. Blodprøvene blir vanligvis tatt av bioingeniører eller helsesekretærer, men det hender også at en av sykepleierne eller legene tar prøver. Når blodprøven er tatt, sendes den videre til laboratoriet som undersøker den, før svarene sendes tilbake til legen.

Ekspedisjon/postsekretær

Ekspedisjon/postsekretær sitter ofte i telefonen og snakker. De skriver mye på PC'ene også og kjenner alle som jobber på avdelingen. De passer på mye rart og har ofte god oversikt over hva som skjer på sykehuset. Ergoterapeuten kan mye om hva som skal til for at vi kan bruke hendene våre til det vi vil.

Fysioterapeut

Fysioterapeuter kan mye om hvordan vi bruker kroppen når vi beveger oss, og om hvordan musklene og skjelettet fungerer. Som regel får man leke hos fysioterapeuten, men av og til må vi undersøke deg. Fysioterapeuten kommer ofte med forslag på hvordan du kan bli bedre av plagene dine, eller hvordan du kan bevege deg bedre.

Noen ganger snakker vi med fysioterapeuten eller en assistent der du bor, slik at de kan hjelpe deg videre.

Kompis

Kompis bor på barne- og ungdomsavdelingen, men han jobber på hele sykehuset, også i Larvik. Han ønsker å være alle barns beste venn. Hvis du skal ta blodprøve eller måle blodtrykk så kan Kompis gjøre det først. Du kan også spørre Kompis hvis du lurer på noe.

Kirurg/ortoped

En kirurg er en lege som er veldig flink til å reparere både barn og voksne, de undersøker deg grundig og finner ut om du trenger å opereres. Kirurgene kan operere rundt omkring i hele kroppen, men hvis du har brudd eller skader i skjelettet ditt er det en ortoped som blir å reparere deg.

Lærer

Lærere på sykehuset er omtrent som lærere ellers, bare at her har barn fra ulike klassetrinn samme lærere - og samme klasserom. Hvis du er for syk til å gå på sykehusskolen kan en lærer komme til deg på rommet ditt. Lærerne på sykehuset samarbeider med lærerne du har hjemme.

Psykiater

Psykiatere kan hjelpe barn og ungdom med vanskelige tanker. Det kan være godt å snakke med noen når man har vanskelige tanker, eller er lei seg, eller redd. Foreldre kan også få snakke med oss, vi skal hjelpe til å ta vare på alle i familien.

Radiograf/røntgenlege

Radiografene (røntgenpersonell) og radiologene (røntgenleger) er de som tar bilder av deg med ulike apparater sånn som røntgen, MR, ultralyd og CT. Når bildene er tatt ser de på dem for å finne ut hva som feiler deg.

Renholder

På sykehus er det veldig viktig at det er rent og pent, slik at skitt og bakterier ikke får bo der. Derfor trenger vi noen som vasker gulvene og holder rent i avdelingene. Den jobben gjør en renholder!

Sosionom

Av og til kommer en sosionom som jobber på sykehuset og snakker med foreldrene dine. Sosionomen jobber med å finne gode løsninger for deg og familien din, sånn at dere alle har det best mulig selv om du er blitt syk.

Sist oppdatert 13.06.2024