HELSENORGE

Gaver og donasjoner

Gaver til Sykehuset i Vestfold er gledelige bidrag som blant annet støtter utvikling av bedre behandling og forskning, samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

Gaver til sykehuset kan gis til bestemte formål (se nedenfor) eller som en generell gave uten bestemt formål.  Generelle gaver vil bli delt ut til beste for pasientene, ikke til generell drift av sykehuset.

Støtte til forskning og utvikling, herunder utprøvende behandling 

Gavemidlene deles ut etter faglige vurderinger for at gavene skal komme til størst mulig nytte og forbedre vårt behandlingstilbud. Dersom det er spesielle fagområder eller diagnoser som man ønsker å støtte, må dette oppgis.

Støtte til beste for pasienter ved sykehuset

Gaver til dette hovedformålet deles ut til velferds- og trivselstiltak for pasientene for å lette oppholdet ved sykehuset.

Støtte til beste for barn ved sykehuset

Barn har ekstra behov for velferds- og trivselstiltak for å lette oppholdet på sykehus.  Det er mange som ønsker å gi spesielt til barneavdelingen og da er det viktig at innbetalingen merkes tydelig.

Oppgi gjerne navn og adresse på giver og eventuelt hvilket formål gaven skal brukes til.

Innbetalinger kan gjøres til:

Vippsnummer: 610447

eller:

Sykehuset i Vestfold HF
v/regnskapskontoret 
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Konto: 8601.72.43936, merkes “Gave til ……………..”

Mer informasjon og kontaktperson

For nærmere informasjon om pengegaver, ta kontakt på

  • e-post til regnskap@siv.no eller
  • direkte med regnskapssjef Terje Nundal, telefon 950 25 111.

Nundal er kontaktperson i forbindelse med gaver og donasjoner

Fant du det du lette etter?