En lege undersøker en pasient

For fastleger

Hospitering

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin. Strukturert hospitering for fastleger på sykehus gir ti poeng per dag.

​​

Ønsker du mer informasjon om dette ta kontakt med pko@siv.no

Følgende seksjoner/fagområder tilbyr hospitering for fastleger etter avtale:

Kirurgisk klinikk:

 • Ortopediseksjon - delta i skadestuearbeid og på sengepost
 • Øre-nese-hals-seksjon
 • Øyeseksjon
 • Karseksjon
 • Gastrokirurgisk seksjon - delta ved akuttmottak, poliklinikk, operasjon og sengepost
 • Urologiseksjon - delta ved poliklinikk og sengepost
 • Gynekologiseksjon
 • Kreftseksjon
 • Anestesiologisk seksjon

Medisinsk klinikk:

 • Gastromedisinsk seksjon
 • Lungeseksjon  
 • Infeksjonseksjon
 • Hjertemedinsk seksjon
 • Nyreseksjon
 • Geriatriseksjon
 • Barnemedisinsk seksjon

Klinikk psykisk helse og rusbehandling:

 • DPS Vestfold

Skjemaer for hospitering:

Skjema for hospitering i sykehus - allmennmedisinSkjema for gjennomført dagsbesøk hos spesialist/poliklinikk (allmennmedisin)


Sist oppdatert 19.01.2023