To ambulansearbeidere triller en pasient på båre

Lærlinger

Sykehuset i Vestfold er lærebedrift i ambulansefaget, helsearbeiderfaget, IT-driftsfaget og portørfaget, og har eget lærlingkontor.

​SiV utlyser lærlingstillinger i ambulansefaget og helsearbeiderfaget i webcruiter i januar hvert år. Søkere til IT-driftsfaget og portørfaget legger inn egen søknad og søker via Vigo. 

Læretiden starter i siste del av august med en felles oppstartsdag for alle fag. ​

Lærlingen skal ha opplæring i sin læretid men skal også bidra med verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen. Den tilsvarer 50% grunnlønn for fagarbeider. ​

I siste del av læretiden går lærlingen opp til fagprøve. Når fagprøve er bestått og læretiden fullført kan lærlingen søke om autorisasjon. ​

Forespørsel angående elever i yrkesfaglig fordypning eller annen praksis rettes lærlingkontoret via lærer i faget. ​

Kontaktinformasjon

Lærlingkontoret: Olaug Finsrud tlf. 416 83 382


Sist oppdatert 19.01.2023