Pensjon og forsikring

Som offentlig virksomhet er alle ansatte ved Sykehuset i Vestfold HF medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Gå til KLPs nettsider for mer informasjon

Ansatte ved sykehuset omfattes også av forsikringsordninger som gjelder gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.

Sist oppdatert 21.11.2022