To sykepleiere ved en pasient i seng

Utdanningsstillinger

Sykehuset rekrutterer sykepleiere til utdanningsstillinger innen ulike master-/videreutdanninger.

​Fordeling av antall utdanningsstillinger gjøres i dialog med klinikkene basert på en samlet vurdering av driftskritiske behov for kompetanse de kommende årene. ​

I avtale om utdanningsstilling inngår lønn og arbeidsplikt under utdanningen, forventing til gjennomføring og bindingstid ved sykehuset etter fullført utdanning.  ​
  ​
Utover sentralt finansierte​ stillinger avgjør klinikkene hvilke avtaler de vil inngå til øvrige etter- og videreutdanninger innenfor egne budsjettrammer. 

Sist oppdatert 18.12.2023