Klima og miljø - grønt sykehus

Sykehuset i Vestfold skal være ledende i arbeidet med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.

Et gressområde med trær i

Høsten 2021 vedtok de fire helseregionene felles klima-​ og miljømål for spesialisthelsetjenesten​​; ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Innen 2030 skal spesialisthelsetjenesten redusere CO2e-utslipp med 40 prosent​​.​

Sykehusets klima- og miljøpolicy​​

Sykehuset belaster miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Miljøet blir også belastet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører, og ved rehabilitering av bygg eller nybygg nytt.

 • Sykehuset skal være ledende i arbeidet med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift
 • Klima og miljøarbeidet skal ha en naturlig plass i driften. «Vi må tenke globalt og handle lokalt, og sette konkrete mål og tiltak»
 • Ledere skal ta ansvar for kontinuerlig forebygging og reduksjon av miljøpåvirkningen fra egen virksomhet, samt sikre faglig kompetente og miljøbevisste medarbeidere
 • Medarbeidere skal bidra aktivt i klima- og miljøarbeidet

K​lima- og miljømål

Diagram
Klima- og miljømål
 • ​Klima- og miljømål 1: Redusere forekomsten av helsetjeneste assosierte infeksjoner
 • Klima- og miljømål 2: Andel produkter uten helse- og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent
 • Klima- og miljømål 3: Redusere energiforbruket med 20 prosent og øke andelen gjenvinningskraft
 • Klima- og miljømål 4: Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent
 • Klima- og miljømål 5: Matavfall reduseres med 50 prosent
 • Klima- og miljømål 6: Fossilfri virksomhet og redusert reisevirksomhet for medarbeiderne
 • Klima- og miljømål 7: Miljøbevisste medarbeider i alle enheter​

Kontaktinformasjon

​Kontakt HMS-rådgiver Helle Akselsen​ ved spørsmål. 

 

Sist oppdatert 11.01.2024