Ansetter til ny forskningspoliklinikk ved SiV

– Forskningspoliklinikken skal ha egne stillinger for lege, sykepleier, bioingeniør og forskningskoordinator. De skal kunne bistå ved gjennomføringen av kliniske studier ved SiV.

Publisert 07.07.2023
En kvinne som sitter på en stol med en mann som står ved siden av henne

Det forteller Kine Andenæs Wintervoll fra forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV. 

​Poliklinikken har nå lyst ut tre stillinger, og er en del av SiVs økte satsning på kliniske studier. I tillegg skal stillingen som forskningskoordinator lyses ut senere. Målet er å øke antall kliniske studier ved SiV, både oppdragsstudier og egen initierte studier.

– De som ansettes i stillingene skal drifte den planlagte poliklinikken, et sted der en klinisk studie kan bruke arealene og ekspertisen disse personene innehar. De skal bli en ressurs for de som skal drive studiene, sier Wintervoll.

Det er mye logistikk som må på plass ved gjennomføring av kliniske studier. Forskningspoliklinikken vil bidra med planlegging og dedikert areal for oppstart og gjennomføring av studier. 

Les mer om stillingene her:

​​​Starter til høsten

Arealer er satt av, og planen er å starte poliklinikken til høsten. Forsknings- og innovasjonsavdelingen skal samlokaliseres med poliklinikken.

– Dermed kan vi bistå som et team, sier Wintervoll.

Interessen for å gjøre kliniske studier ved SiV er høy, men Wintervoll erfarer at fagfolk mangler avsatt tid til slikt arbeid.

– Gjennom å etablere en forskningspost med arealer og ressurser vil vi senke terskelen for å gjennomføre kliniske studier, sier hun.

De første to årene skal midler fra Kreftforeningen finansiere poliklinikken. Deretter vil SiV ta over driften.

– Ved oppstart vil hovedfokus være på kreftstudier, men forskningspoliklinikken vil også ha dørene åpne for kliniske studier innen andre indikasjonsområder , påpeker Wintervoll.