Arbeidet med å rekruttere ny direktør i gang

Sommeren 2024 går administrerende direktør Stein Kinserdal av med pensjon. Arbeidet med å rekruttere hans etterfølger er i gang. – Dette er kanskje regionens mest spennende lederjobb, sier styreleder Per Christian Voss.

Publisert 03.10.2023
Utlysning av stillingen skjer denne uken. 

– Å lede Sykehuset i Vestfold innebærer å ha ansvar for en av de viktigste organisasjonene i regionen, med stor betydning for befolkningen og med kunnskapsrike og dedikerte medarbeidere, sier Voss. 

Rekrutteringsprosessen starter nå fordi styret skal rekke å gjennomføre prosessen før nytt styre oppnevnes i februar. Direktørskiftet skjer i juni. 

– Stein Kinserdal har det fulle ansvar for drift og utvikling av SiV frem til han går av. Han har fullt trykk, engasjement og dedikasjon til å ta tak i de utfordringene SiV står foran, sier Voss. 

Kinserdal har vært administrerende direktør for SiV i 17 år. I hans periode har SiV vært gjennom en betydelig snuoperasjon, flere fusjoner, store utbygginger og omorganisering, samt en pandemi. 

– Det arbeidet som ledelse og ansatte har lagt ned over år, gjør at SiV står i en god posisjon til å møte de utfordringene helsetjenesten står ovenfor. God ledelse er og blir avgjørende for å få til endringer som sikrer både forsvarlig pasientbehandling og gode arbeidsforhold for medarbeiderne, sier Voss. ​

Rekrutteri​ngsprosess

Styret ved SiV ansetter administrerende direktør. Det er nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Per Christian Voss, nestleder Guro Winsvold og ansattvalgt styremedlem Lise Nordahl. Det er inngått avtale med rekrutteringsbyrået Habberstad som bistår i prosessen.

Tidsplanen legger opp til ansettelse innen mars. Det er ønskelig at ansettelse av ny direktør foretas av det sittende styret, slik at et nytt styre som oppnevnes fra mars ikke skal starte med denne prosessen.