Arrangerer seminar om tegn på barnemishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep

Barnemishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep er alvorlige samfunnsproblemer. – Vi må tørre å prate mer om barnemishandling, forteller Sophie Jahn fra Sverige.

Publisert 07.11.2023
Fem kvinner står samlet_
​Tonje Klitzing og Camilla Bale fra barnevernet i Tønsberg, politioverbetjent Cathrine Druglimo, avdelingssjef Gunhild Opsahl ved radiologisk avdeling og initiativtaker og radiograf Carina Skantz håper så mange som mulig melder seg på seminaret.

Hun vokste opp i en dysfunksjonell familie med både fysisk og psykisk mishandling. Faren hennes ble dømt til fengsel for maktmisbruk og seksuelle overgrep av unge jenter på hestegården Sophie vokste opp. I 2018 slo historien ned som en bombe i Sverige. Siden den gang har Sophie Jahn jobbet for å forhindre at andre barn opplever en liknende skjebne som henne selv eller ungjentene på gården.

– Jeg tror at første steg er å prate om at barnemishandling og omsorgssvikt forekommer. Det er et stort stigma rundt det i dag, men gjennom å øke bevisstheten om at det forekommer ganske hyppig, kan man lettere oppdage tilfellene, sier hun.

– Jeg trodde selv at jeg var den eneste som opplevde slikt, fortsetter Jahn.

– Vil øke kunnskapen om temaet

Sykehuset i Vestfold har over flere år vært opptatt av å tørre å se og tenke at barnemishandling eller omsorgssvikt forekommer. Vi har blant annet utarbeidet et e-læringskurs om barnemishandling, og er også ett av åtte helseforetak som jobber med prosjektet «Barn under radaren», et tiltak for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling ved ambulansetjenesten, akuttmottakene og de ambulante akutt-teamene.

– Vi ønsker at våre medarbeidere skal være bevisste sitt ansvar som helsepersonell og enkeltmennesker, og handle ut fra mistanke eller bekymring som vekkes i møte med barn, forteller fagutviklingskoordinator og initiativtaker til seminaret, Carina Skantz ved radiologisk avdeling.

9. november arrangerer SiV et fagseminar om barnemishandling, der ulike faggrupper og yrkesgrupper er invitert til å lære mer om blant annet:

  • Hvem utfører seksuelle overgrep og hvorfor er det så vanskelig å fortelle?
  • Fra magefølelse til melding
  • Bekymring og meldeplikt
  • Hvordan tar politiet avhør av barn?
  • Hvor mange blåmerker eller bruddskader kreves for at politi og barnevern skal varsles?
  • Shaking baby syndrom – finnes det?

Jahn er en av flere foredragsholderne på dette seminaret.

– Det er veldig individuelt hvor mye fagfolk kan om dette temaet, men det er uansett viktig å løfte problemstillingen og ha det med seg i bakhodet og i rammeverket, mener hun.

I foredraget vil hun ta opp hvordan hun ble mistrodd, oversett og dermed sveket av både voksne medmennesker som kunne ha hjulpet og av myndighetssystemer som alle valgte å se en annen vei og opprettholde en taushetskultur.

– Seminaret ønsker å bidra til å forandre dette. Vi ønsker å få mer bevissthet rundt hvordan vi alle har en plikt til å melde for å sikre barnets beste. Økt kunnskap om temaet kan bidra til å bedre situasjonen for barn. Det vi ønsker er å bidra til å hjelpe. Vi må alle være oppmerksomme, følge med og ikke være redde for å si ifra, sier Skantz.

I tillegg til foredragsholdere som Sophie Jahn, barnevernet og politiet, kommer det andre fagkompetente foredragsholdere. Blant dem er statssekretær Trine Fagervik i Barne- og familiedepartementet. Hun vil dele noen av sine egne erfaringer og sitt engasjement for at dette kan bidra til økt forståelse og ønske om handling blant deltagerne. Professor og overlege i rettspatologi og klinisk rettsmedisin Arne Stray Pedersen, vil snakke om shaken baby syndrom. Det er også satt av god tid til spørsmål.

Se programmet her

– Seminaret er åpent for alle som jobber med barn. Vi håper skoler, barnehager, førstelinjetjenesten og andre som er interessert melder seg på, smiler Skantz.

Politi og barnevern stiller

Seminaret setter også fokus på tverrfaglig forståelse, og at man kan søke råd og drøfte hos andre instanser dersom man blir usikker på hvordan man skal gå frem.

– Politiet ønsker å delta på seminaret for å øke kunnskapen og forståelsen for ansatte som står i førstelinje-tjenesten, det vil si de som daglig møter barn og familier. Det handler om å trygge ansatte slik at de står litt mer robust i vurderingene sine, samt skape forståelsen for regelverket som ligger til grunn. Det er viktig med forståelse av fenomenet og se mulighetene som ligger i å melde bekymring videre til barneverntjenesten, eller direkte til politiet hvis det er mistanke om straffbare forhold, sier politioverbetjent Cathrine Langfeldt Druglimo i politiet.

Saksbehandler Tonje Klitzing i barnevernet i Tønsberg kommune er enig.

– Barneverntjenesten mener at det er viktig med økt kunnskap om barnemishandling og omsorgssvikt slik at de ansatte som møter barna tørr å tenke at barnemishandling kan forekomme og derved melde bekymring, sier hun.