Helsefellesskapet i Vestfold bør bli et utstillingsvindu

– Slike konferanser bidrar til økt tillit, respekt og gjensidig forståelse, sier samhandlingssjef Erik Nordberg ved Sykehuset i Vestfold. 30. mai møttes helsefellesskapet for å bli bedre kjent og øke eierskapet til samhandling.

Publisert 31.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Kommunedirektørene i Vestfold og administrerende direktør Øyvind Bakke ved Sykehuset i Vestfold.

Administrerende direktør Øyvind Bakke ved SiV mener at alt bør ligge til rette for at samarbeidet og samhandlingen mellom SiV og fylkets seks kommuner skal skinne.

– For pasienten spiller det liten rolle hvilket omsorgsnivå som gjør hva, de er opptatt av god kvalitet på den behandlingen de skal få. Så er det vår oppgave å finne ut av hvem som gjør hva. Ved å være et lite fylke med ett akuttsykehus og kun seks kommuner, ser jeg ingen grunn til at ikke vi skal kunne bli et utstillingsvindu på hvordan samhandling skal gjennomføres, sier Bakke.

Helsefellesskapet i Vestfold består av alle kommuner i Vestfold og Sykehuset i Vestfold. Målet med partnerskapet er å sammen finne gode samarbeidsformer for best å kunne gi befolkningen riktig helsehjelp på riktig omsorgsnivå.

Torsdag 30. mai møttes derfor helsefellesskapet til konferanse. Etter konferansen ble det holdt en formell møtedel hvor fokus var handlingsplan, prioriteringer, satsninger og tiltak for 2025.

– Målgruppen for konferansedelen var de i kommunene og sykehuset som har eierskap og ansvar for samhandling. Agenda og opplegg var valgt for å øke forståelsen på aktuelle tema, for å bli bedre kjent og for å øke eierskapet til samhandling i helsefellesskapet, forteller samhandlingssjef Nordberg.

Tilbakemeldingene fra konferansen var positive.

– Denne type konferanser bidrar til økt tillit, respekt og gjensidig forståelse, og dermed også kvalitet i tjenestene og samhandlingen, sier Nordberg.

Samtidig peker han på at en konferanse ikke er målet.

– Det er viktig at alle i etterkant av konferansen følger opp og konkretiserer tiltak og satsninger innenfor de vedtatte områder i felles handlingsplan for 2025, sier samhandlingssjefen.

Handlingsplanen for helsefelleskapet ble behandlet i SiVs styre 15. mai. 

Disse holdt foredrag ved konferansen:

  • Vår felles helsetjeneste ved Fredrik A. S. R. Hansen, avdelingsdirektør ved Helse- og omsorgsdepartementet
  • Prioriteringer i helse ved Jan Frich, leder for ekspertgruppen for tilgang og prioritering og adm dir ved Diakonhjemmet
  • Forbruk av helsetjenester ved Lars Rønning, analysesjef i Helse Sør-øst
  • Demografi og framskrivninger ved Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord kommune
  • SiV utfordringer, muligheter og samarbeid ved Øyvind Bakke, adm dir Sykehuset i Vestfold