Bedre tverrfaglig samarbeid ved hjelp av digital patologi

– Digital patologi gjør kommunikasjonen og samarbeidet mellom oss klinikere og patologene bedre, forteller brystkirurg Tone-Regine Sauve. Høsten 2022 startet patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold å fotografere alle vevsprøver med høykvalitetskameraer for å gjøre diagnostikken digital.

Publisert 21.06.2023
En gruppe kvinner som sitter ved et bord med datamaskiner
Tverrfaglig teammøte ved Sykehuset i Vestfold.

Vi er til stede på et tverrfaglig teammøte på sykehuset der de i dag har 16 pasientcaser de skal vurdere. Rundt bordet sitter brystkirurg, onkolog, radiolog, kreftsykepleiere og patolog. De går gjennom alle tilfeller der man har mistanke om kreft.

– Vi har først en gjennomgang av pasienten ved utredning, og en ny gjennomgang når pasienten er ferdig operert, forteller Sauve.

Tidligere kom patologen med en stabel av prøver til disse møtene.

– Vi syntes nesten synd på deg da du kom med stablene, du må ha vært redd for å snuble, spøker radiolog Einar Vigeland.

I dag er de tverrfaglige møtene annerledes. 

– Vi har nå brukt systemet i rundt ni måneder, og det fungerer veldig bra. Vi ser at samhandlingen mellom klinikere, radiologer og patologer blir bedre nå når alle typer bilder lagres i én løsning, sier avdelingssjef Pål Suhrke ved patologiavdelingen som også leder det regionale arbeidet med å innføre løsningen i resten av Helse Sør-Øst.

​Bedre kvalitet og flere bilder per pasient

Flere faggrupper har nå tilgang til både bilder fra radiologi, patologi og andre typer bilder i sykehusets multimediearkiv levert av Sectra. De diskuterer kanter, marginer og millimeter, og de vurderer ferske bilder opp mot eldre. Målet er å finne den optimale behandlingen til hver enkelt pasient. 

– Diagnosene er ofte komplekse med tilfeller av svulster med mange utgangspunkt. Ved å se på høykvalitetsbildene er det lettere å eksakt skille friskt vev fra svulstvev og å sjekke at alt svulstvev er fjernet*, det blir mer visuelt, sier brystkirurg Sauve.

– Tidligere viste vi et bilde gjennom et mikroskop, det hadde litt dårligere kvalitet, legger patolog Tor Audun Klingen til.

– Og i tillegg går det fortere å vise bilder. Dermed kan vi vurdere flere bilder per pasient, skyter Sauve inn.

Kan fjerne flaske​​hals

For Sykehuset i Vestfold sitt  digitale patologiprosjekt har det vært viktig at det lokale arbeidet skulle kunne overføres  regionalt slik at andre helseforetak i regionen kan dra nytte av arbeidet. Det er nå etablert et regionalt digitalt patologiprosjekt som har ansvar for regional ibruktagelse av digital patologi.

– Mange av våre pasienter behandles både hos oss lokalt og på Oslo universitetssykehus. Når bilder tatt på Sykehuset i Vestfold  blir digitalt tilgjengelige på Oslo universitetssykehus, vil både diagnostikk og behandling komme raskere til pasienten. Vi vil kunne kutte en stor flaskehals ved å slutte å sende pasientprøver med post mellom sykehusene. Hvis vi i tillegg kan se på prøver samtidig som vi diskuterer med spesialiserte patologer på Oslo universitetssykehus, blir kvaliteten på diagnostikken bedre, sier Suhrke.

*Frie marginer eller frie render, dvs. at alle kantene eller rendene av svulstvevet som fjernes består av friske celler, og at man dermed har fjernet hele svulsten.