Behandler både kropp og hode

Torsdag 14. mars feiret Helse og arbeid at de har flyttet inn i nye lokaler på Vear. – Dette er veldig stas, sier klinikksjef Gro E. Aasland for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).

Publisert 14.03.2019
Sist oppdatert 13.02.2023
Administrerende direktør Stein Kinserdal og klinikksjef Gro E. Aasland ved KFMR er stolte over det Helse og arbeid har fått til.

​Helse og arbeid er et integrert tilbud innen psykisk helse og fysikalsk medisin uten ventetid, noe som er helt unikt i Norge. Her behandles pasienter som har vondt i kroppen, har mentale utfordringer eller begge deler.

– Vi er ett av få helseforetak som gir et slikt tilbud på tvers av somatikk og psykiatri, sier avdelingssjef Andreas Horsdal ved KFMR.

Sammen med avdelingssjef Lene Nyegaard Andersen ved Klinikk psykiatri og rus (KPR) forteller han at mange pasienter plages med flere symptomer, og at det gjør det vanskelig å karakterisere dem.

– Ofte sendes de fra spesialist til spesialist for behandling, men helheten blir ikke tatt tak i. Her ved Helse og arbeid prøver vi å ha en mer helhetlig tilnærming. Vi klarer kanskje ikke fjerne alle plager, men målet er at pasientene kan leve og fungere med plager, sier Horsdal.

HA2-Horsdal.jpg

(Andreas Horsdal)

Stilt spørsmål ved vedtatte sannheter

I stedet for å bruke mye ressurser på få pasienter, prøver Helse og arbeid å komme tidligere inn til pasientene. På den måten kan de nå flere.

– Pasienten velger selv om de vil snakke med psykolog, lege eller fysioterapeut, forteller Horsdal.

Han skryter av kolleger og medarbeidere som siden oppstarten for elleve år siden har stilt spørsmål ved vedtatte sannheter, utfordret systemene og behandlet mange pasienter.

Klinikksjef Aasland takket for samarbeidskulturen mellom KPR og KFMR.

– Helse i arbeid er overskriften for det vi driver med her, vi tror at arbeid gir helse, sier hun.

Klinikksjef Inger Meland Buene ved KPR mener det er klinikkenes oppgave å finne gode løsninger sammen.

– Vi må få takke sykehuset og administrerende direktør Stein Kinserdal for at vi velger å ha dette tilbudet og at vi får jobbe forebyggende, er klinikksjefene enige om.

Kinserdal selv synes det er gøy å møte stolte medarbeidere og et godt pasienttilbud.

– Takk til dere som har drevet frem dette og de som jobber her. Dere har et flott engasjement. Så er det vår oppgave som ledere å finne rom til fagutvikling, tørre å gå utenfor rammene og utfordre systemet, sier han.

HA3.jpg

(Kinserdal klipper snoren holdt av klinikksjef Aasland og Meland Buene.)

Forebygger plager

De vanligste årsakene til sykemelding og frafall fra arbeidsliv er muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Til sammen står disse plagene for rundt 60 prosent av alt sykefravær i Norge, og helsevesenet bruker mye ressurser på å behandle disse pasientene. Ofte har pasientene flere ulike symptomer som ikke kan beskrives med en enkelt diagnose, og de kan oppleve å bli kasteballer i helsevesenet. De kan dermed bli sendt fra spesialitet til spesialitet uten at noen tar tak i helheten.

Helse og arbeids mål er å kunne avklare pasientenes situasjon og gi et behandlingstilbud raskt etter at symptomene opptrer. Pasientene skal få et tilbud når de behøver det, uten ventetid. Målet for behandlingen er ikke er å fjerne plagene, men å lære seg å leve med de signalene kroppen gir, slik at plagene får plass i livet.

Fravær fra arbeid er langt mer sammensatt enn kun pasientens symptomer, derfor er det også viktig med forebyggende aktivitet ute på arbeidsplassene. Som eneste helseforetak i Helse Sør-Øst satser Sykehuset i Vestfold derfor også videre på det forebyggende arbeidet gjennom tiltaket Ibedrift, i samarbeid med Nav. 

Faktaboks:

• Helse og arbeid ble et permanent tilbud ved Sykehuset i Vestfold i 2018
• Tidligere var det et prosjekt ved navn Raskere tilbake
• Behandlingstilbudet gis raskt etter at symptomene opptrer. Det er derfor ingen ventetid
• Lærer pasientene å leve med de signalene kroppen gir, enten kroppslige eller mentale