Best i landet på neoadjuvant behandling

– Foreløpig er det få pasienter og små tall, men statistikken viser at vårt tverrfaglige team er oppdatert på faget og raske til å tilpasse oss nye behandlingsanbefalinger, forteller overlege Mari Paulson ved senter for kreft og blodsykdommer ved SiV.

Publisert 07.11.2023
Sist oppdatert 27.12.2023
En kvinne i hvit uniform som står i en gang
Overlege ​Mari Paulson ved senter for kreft og blodsykdommer.

Tall (fra 2021) hentet fra brystkreftregisteret viser at SiV er best i landet (90 prosent) til å gi neoadjuvant behandling til pasienter med trippel negativ brystkreft (TNBC) i stadium 2 og 3.

– Likevel er det ikke nødvendigvis slik at tallet bør være på hundre prosent. Dette er individuell behandling som må vurderes for hver enkelt pasient, sier onkolog Paulson.

Skryter av samarbeidet

Trippel negativ brystkreft (TNBC) er en hissig undergruppe av brystkreft, og forekommer hos omtrent ti prosent av pasienter med brystkreft i Norge. I 2021 ble rundt 400 norske brystkreftpasienter diagnostisert med trippel negativ brystkreft. Rundt 60 prosent av disse er i stadium 2 og 3, som utgjør en gruppe med høy risiko for tilbakefall.

Derfor har det i flere år vært anbefalt i Nasjonalt Handlingsprogram for Brystkreft at denne gruppen forbehandles før kirurgi (neoadjuvant behandling) med cellegift for å redusere risiko for tilbakefall.

– Det at vi ligger høyt viser at vi har et godt samarbeid mellom faggruppene og brystsenteret, vi er engasjerte og oppdaterte. Dermed kan vi gi den nyeste og beste behandlingen til disse pasientene. Det betyr mye for den enkelte, forklarer Paulson.

Paulson berømmer også den korte svartiden hos patologene ved SiV.

– Vi får svar fort og effektivt. Det gjør at vi  raskere kan sette i gang riktig behandling, sier overlegen.

Kan følge bedre med på behandlingens effekt

Neoadjuvant behandling er behandling som gis før lokal behandling som kirurgi.

– Det er flere fordeler ved neoadjuvant behandling. Ved å minske tumorstørrelsen blir kirurgien mindre omfattende. Behandlingseffekten følges underveis og etter operasjonen får vi svar på hvor godt behandlingen har virket. Dette gir oss mulighet til å endre behandlingen hvis ikke effekten er tilstrekkelig, forklarer overlegen.

Tidligere har neoadjuvant behandling ved trippel negativ brystkreft bestått av cellegift. Ny forskning har vist at denne undergruppen av brystkreft har ytterligere gevinst ved å legge til immunterapi. Denne behandlingen er nå godkjent av Beslutningsforum og tilbys ved SIV.

– De fleste pasientene er positive til neoadjuvant behandling når de ser gevinsten, men noen ønsker bare å få tumoren ut fortest mulig. Det er ikke sikkert det er den beste løsningen, da er vår oppgave å trygge dem gjennom et slikt løp, forteller overlege Paulson.

Mindre reisetid for pasientene

Forløpskoordinator og kreftsykepleier Trine Bøe Tofteberg ved brystsenteret ved SiV, er overbevist om at det er en stor fordel for pasientene at flere kan få neoadjuvant behandling lokalt.

– Dette er en pasientgruppe som skal ha avansert behandling over flere måneder. De skal følges med radiologiske undersøkelser under den medisinske behandlingen og tilslutt planlegges det for operasjon. Det å kunne slippe lang reisevei til all behandling og oppfølgende undersøkelser gjør det enklere for pasienten. Noen av disse pasienten skal få en hverdag med små barn til å fungere i tillegg til at de skal igjennom tøff behandling, sier hun.