Denne uka ble spiseMOT lansert – et nytt digitalt verktøy for unge med spiseforstyrrelser og deres familier

Fagfolk i barne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjon har utviklet og lansert det nye digitale verktøyet spiseMOT, til hjelp for unge som er rammet av en spiseforstyrrelse og deres omsorgspersoner.

Publisert 18.08.2023
Ansatte som har jobbet med spiseMOT
F.V.: psykolog Charlotte Kalager Mjelde, barnevernspedagog og teknolog Even Øiestad, seksjonsleder Liv Ristvedt, psykologspesialist Unni Kvalsvik og konsulent Tanja Gammelsæther.

– Vi så at det var behov for å styrke muligheten for selvhjelp og mestring i tiden mellom behandlingstimene. Slik kom ideen om å utvikle et fleksibelt og digitalt verktøy som kan støtte pasienter og pårørende under og etter behandlingen, sier Liv Ristvedt, seksjonsleder ved barne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjon.

Kvalitetssikret informasjon

På spisemot.no kan man finne informasjon og veiledning som er kvalitetssikret av fagfolk. Innholdet er basert på behandleres kunnskap og erfaringer fra mange års arbeid med barn og unge med spiseforstyrrelser og deres familier, samt anerkjente fagbøker og nettsteder. Psykologspesialist Unni Kvalsvik er en av behandlerne som har jobbet med utvikling av innhold og løsning. Hun har jobbet med spiseforstyrrelser siden 1993.

– Informasjonen er utviklet for målgruppen, og man kan velge om man vil få informasjon rettet mot ungdom eller foreldre, forteller Kvalsvik.

SpiseMOT er ikke ment som en erstatning for behandling, men som en støtte i tillegg til behandling. Informasjonssidene er lagt opp med filmer, lydklipp og tekst. Det er også lagt inn lenker til verktøy og eksterne nettsider.

– SpiseMOT er klart til bruk og vi håper det blir et nyttig verktøy, også for behandlere, sier Kvalsvik. 

Skjermbilde av spiseMOT

Skjermbilde av spiseMOT

– spiseMOT er primært utviklet for BUPAs pasienter og deres familier, men verktøyet er utformet som et generelt informasjonsverktøy om spiseforstyrrelser og BUPAs behandlingstilbud, som er tilgjengelig for alle interesserte, sier seksjonsleder Liv Ristvedt.​

Pasienter og pårørende har bidratt

Både pasienter, pårørende og fagfolk har bidratt med viktige innspill i prosessen med å utvikle og prøve ut spiseMOT.

– Vi er takknemlige for alle som har hjulpet oss med testing og innspill underveis, sier Ristvedt.

Prosjektet fikk innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og ble satt i gang i 2019. Hovedpersonen bak utarbeidelsen av innholdet har vært psykologspesialist Unni Kvalsvik, mens psykolog Charlotte Kalager Mjelde og barnevernspedagog og teknolog Even Øiestad har stått for utvikling av design og programutvikling. Tanja Gammelsæther har redigert film og lyd og Linda Nygård har vært ansvarlig for språkvask av tekstene.​​​