Sykehuset i Vestfold bruker mindre bredspektret antibiotika

Dette kan du selv gjøre i kampen mot resistente bakterier

– Jeg mener alle bør være bevisste på hvilke medisiner de tar. Kanskje de kan spørre fastlegen om antibiotika virkelig er nødvendig, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold (SiV).

Publisert 03.01.2018

På denne tiden av året er mange luftveisinfeksjoner forårsaket av virus, da vil ikke antibiotika hjelpe.

– Prøver som tas hos fastlegen vil vise om det er virus eller bakterier.  Luftveisinfeksjoner går over av seg selv, men det er viktig å ta det rolig, drikke godt og bruke febernedsettende hvis det er nødvendig, sier smittevernoverlegen.

Hun påpeker også at generell god håndhygiene og hostehygiene vil minske spredningen av luftveisvirus.

– Hold for munnen når man hoster og vask hendene, oppfordrer hun.

Frykter resistente bakterier

Bredspektret antibiotika har i stor grad blitt brukt for å bekjempe sykdommer, både hos mennesker og dyr. Det store forbruket har ført til at noen bakterier utvikler resistens mot antibiotika. Det man frykter er at sykdommer som man i dag behandler med for eksempel penicillin, ikke vil kunne la seg behandle med antibiotika som finnes i dag. Derfor er den globale bevisstheten økt omkring bruken av denne typen antibiotika.

Forbrukstall på antibiotika fra Sykehuset i Vestfold (SiV) viser at vi er på rett vei. De åtte første månedene i 2017 brukte sykehuset mindre av bredspektret antibiotika enn tidligere år.

– Sykehuset har tatt grep som har ført til riktigere bruk, forteller Vandbakk-Rüther.

SiV har blant annet innført et eget tverrfaglig team, et antibiotikateam, som underviser og øker bevisstheten rundt bruk av bredspektret antibiotika. De skal ha oversikt over hva som forskrives av antibiotika til pasientene, og dette ser de på tall som gis fra sykehusapoteket. I tillegg har direktørens ledergruppe vedtatt et antibiotikastyringsprogram for SiV.

– Det er gledelig at SiV foreskriver mindre av bredspektret antibiotika, forteller SiVs fagdirektør Per Grunde Weydahl, og berømmer jobben som er gjort av Vandbakk-Rüther og hennes kolleger.