Sykehuset i Vestfold har tatt i bruk nytt journalsystem

Sykehuset i Vestfold tok i bruk nytt pasientjournalsystem 26. mai. Du kan derfor oppleve at vi bruker noe lenger tid på å svare på telefon og å hjelpe pasienter og pårørende i ekspedisjonene i dagene etter. Takk for tålmodigheten!

Publisert 26.05.2024
Diagram, teknisk tegning

Ønsker du informasjon om timen din?

Sjekk innkallingsbrevet ditt. Det finner du digitalt på helsenorge dersom du er helsenorge-bruker.  

Skal du avbestille eller endre time?

Alle pasienter over 16 år som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no kan avbestille eller endre time via helsenorge.no: 

Skal du avbestille eller endre en time? 

Journalinnsyn på tvers 

Fra 26. mai 2024 kan helsepersonell ved andre sykehus i Helse Sør-Øst lese pasientjournalen du har på Sykehuset i Vestfold. Målet er å styrke pasientsikkerheten, unngå forsinkelser i informasjonsflyt og spare helsepersonell for tidkrevende innhenting av journaler. Dette er særlig nyttig for pasienter som behandles flere steder.   

Hvis du vil reservere deg mot dette, kan du be om at pasientjournalen du har hos oss ikke skal være tilgjengelig for helsepersonell ved andre sykehus i Helse Sør-Øst. Les mer: Begrense innsyn i din pasientjournal