Disputerer om fettleversykdom hos pasienter med alvorlig fedme og diabetes type 2

31. mai forsvarer overlege Kathrine Aglen Seeberg ved gastromedisinsk seksjon sin doktoravhandling om effekten av vektreduserende kirurgi og sammenheng med insulinsensitivitet og kardiovaskulære risikofaktorer.

Publisert 28.05.2024
En person med blondt hår
Kathrine Aglen Seeberg.

Fedme øker risikoen for vektrelaterte sykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og opphopning av fett i leveren (fettleversykdom). Fett i leveren kan være skadelig over tid og føre til leverbetennelse og ødelagte leverceller som vil erstattes med arrvev (fibrose).

– Vektreduserende kirurgi gir god og varig vektreduksjon og bedring av vektrelaterte sykdommer, men det var uklart om ulike kirurgiske metoder hadde forskjellige effekter på fettleversykdom, forteller Seeberg i et populærvitenskapelig sammendrag av studien.

I Oseberg-studien ønsket hun derfor å undersøke hvilken effekt gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi har på fettinnhold og fibrosegrad i lever 1 år etter operasjon.

Her kan du se prøveforelesning og disputas

Funn

De fant at tre av fire pasienter med alvorlig fedme og diabetes type 2 hadde for høyt innhold av fett i leveren, og at seks prosent av pasienter hadde alvorlig fibrose, før vektreduserende kirurgi.

– Økt mengde fett i leveren hadde en klar sammenheng med insulinresistens (redusert følsomhet for insulin), men vi fant ikke en slik sammenheng med økende grad av fibrose. Kort varighet av diabetes type 2 var assosiert med høyt fettinnhold i lever og redusert insulinfølsomhet, mens lengre varighet av diabetes type 2 var assosiert med leverfibrose. Både gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi førte til nesten komplett fravær av fett i lever ett år etter operasjonen, mens graden av fibrose var lite endret, forteller stipendiaten.

I tillegg ville hun undersøke om det kunne være noen sammenheng mellom lever- og hjertesykdom hos pasienter med alvorlig fedme, siden den hyppigste årsaken til dødelighet blant pasienter med fettleversykdom er hjerte- og karsykdom.

– Vi analyserte data fra studien "Forebygging av koronar hjertesykdom hos pasienter med alvorlig fedme», som inkluderte pasienter med alvorlig fedme, minst én fedmerelatert følgesykdom, men uten kardiovaskulær sykdom.  Vi fant at leverfibrose ikke hadde noen sammenheng med hjertefibrose, men at en potensiell sammenheng mellom leverfibrose og hjertefibrose kan forklares av felles risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, forteller Seeberg.

Resultatene fra avhandlingen hennes har bidratt med mer kunnskap om forholdet mellom fettleversykdom og insulinfølsomhet hos pasienter med alvorlig overvekt og diabetes type 2, samt vist at vektreduserende kirurgi er svært effektiv for å bedre graden av fettlever. Kunnskapen kan bidra til å balansere fordeler og ulemper i valget av fedmebehandling og for håndtering eller kontroll av fedmerelaterte følgetilstander.

Avhandlingens tittel: Fettleversykdom hos pasienter med alvorlig fedme og diabetes type 2. Effekt av vektreduserende kirurgi og sammenheng med insulinsensitivitet og kardiovaskulære risikofaktorer.