Disputerer om kondisjon og kognisjon ved schizofreni

Psykologspesialist Tom Langerud Holmen ved DPS Vestfold disputerer onsdag 16. desember. I avhandlingen har han studert om det er en sammenheng mellom kondisjon og kognisjon blant pasienter med schizofreni.

Publisert 15.12.2020
Sist oppdatert 16.11.2022
En mann med skjegg
Psykologspesialist Tom Langerud Holmen.
– Sammenhengen kan si noe om hvordan naturlige nivåer av hverdagsaktivitet og andre livsstilsfaktorer er forbundet med kognitiv funksjon i denne befolkningsgruppen, forteller Holmen.

Bedre kondisjon kan styrke kognitive funksjoner. Kondisjon er også en viktig markør for fysisk helse. 

– Vi vet at schizofreni er assosiert med fysiske helseproblemer og kognitive vansker. I studien undersøkte vi til sammen 80 deltakere ned schizofrenilidelser, sier psykologspesialisten.

Studien fant at kondisjon forklarer en liten, men likevel betydelig andel av individuelle forskjeller i kognisjon ved schizofreni.

– Videre fant vi at denne sammenhengen spesifikt er forbundet med verbale kognitive egenskaper. Dette resultatet ses i forbindelse med forskning på endringer i hjernen, spesifikt i hippocampus og tilgrensende områder, som følge av treningsaktiviteter, forklarer Langerud Holmen.

– Vi fant imidlertid ikke klare indikasjoner på at denne sammenhengen kan tilskrives nåværende nivå av fysisk aktivitet, eller er påvirket av vekstfaktoren BDNF (brain-derived neurothropic factor), i vårt materiale. Dette kan ha å gjøre med enkelte begrensninger i våre mål på fysisk aktivitet og BDNF, som gjør at resultatene omkring akkurat disse faktorene må tolkes med forbehold. Samtidig kan funnene indikere at tidligere utviklingshendelser har større betydning for den naturlig forekommende sammenhengen mellom kondisjon og kognisjon i akkurat denne befolkningsgruppen. Resultatene kan ikke si noe om den potensielle effekten av fysisk trening for kognisjon, ettersom kun en mindre andel av deltakerne drev med jevnlige treningsaktiviteter, og annen forskning har vist at effekten er avhengig av både intensitet og aktivitetstype, fortsetter psykologspesialisten.

Professor og forskningssjef Jens Egeland ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold og Dr. John Abel Engh har vært Holmens veiledere.