Endelig klart for sykehusutbygging i Tønsberg

– Det er kjempeflott at Sykehuset i Vestfold endelig kan starte byggingen, fortalte brukerutvalgsleder Mona Wike. Hun møtte opp mandag 13. mars da administrerende direktør Stein Kinserdal spanderte kake på pasienter, pårørende og ansatte for å markere at alt er klart for utbyggingen av Tønsbergprosjektet.

Publisert 13.03.2017
Sist oppdatert 23.03.2017
GLEDER SEG: Mona Wike er leder av brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold og gleder seg over at sykehusutbyggingen endelig kan realiseres.

– Spesielt for de psykiatriske pasientene vil et nytt sykehus bli en stor omveltning da de får bygg som er tilrettelagt for dem, sa Wike.

Hun tror sykehuset vil oppleves renere og tryggere når byggene tas i bruk.

– Så får vi håpe at de tekniske løsningene blir så bra at de underbygger denne opplevelse, sa brukerutvalgslederen.

Lang prosess

Det har snart gått tretti år siden Vestfold fylkeskommune vedtok at sykehuset i Tønsberg skulle bygges ut. Fredag 10. mars skrev administrerende direktør Stein Kinserdal under kontrakten med Skanska og CURA-gruppen om utbyggingen.

– Det har vært en lang prosess for å komme frem til startstreken. Denne utbyggingen er veldig viktig for å sikre Vestfold gode sykehustjenester i mange tiår fremover. Vi skal bygge sykehusbygg for fremtidige vestfold-generasjoner, mente Kinserdal.

Fylkesordfører Rune Hogsnes syntes det er gledelig at Tønsbergprosjektet endelig blir gjennomført.

– Det vil gjøre sykehuset enda mer komplett. Vestfold har et helsetilbud som er ledende i regionen og denne utbyggingen sikrer det faglige tilbudet til våre innbyggere.

Fylkesordføreren ønsker å legge til rette for sykehusdriften og tilgjengeligheten på best mulig måte.

– For Vestfold fylkeskommune er Sykehuset i Vestfold viktig for den regionale utviklingen, men aller viktigst er det at befolkningen får gode sykehustjenester. Derfor er vi ivrige etter å legge til rette for at offentlig transport og infrastruktur er optimal, slik at vi sikrer effektiv drift både for pasienter og ansatte, sa Hogsnes.

Sykehusutbygging - på rekke_02B.jpg
MARKERING: Fylkesordfører Rune Hogsnes (til venstre), SiVs administrerende direktør Stein Kinserdal, brukerutvalgets leder Mona Wike, prosjektstyrets leder Jostein Todal og prosjektdirektør Tom Einertsen fikk alle kake. 

Intenst arbeid

Prosjektdirektør Tom Einertsen er glad for at spaden endelig kan settes i jorda.

– Sykehusutbygging er komplekse og krevende prosjekter, og det har krevd intenst arbeid å komme frem til byggestart. Vi har snudd hver stein for å få gode løsninger på plass innenfor de økonomiske rammene som er satt, sa han.

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 12.000 m2 og et somatikkbygg på 33.000 m2 i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og rivning av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i mars 2019, mens somatikkbygget er ferdig i 2021. Utbyggingen har en kostnadsramme på MNOK 2700 + IKT.