Foreldre med for tidlig fødte barn skal få velge hjemmesykehus

Sykehuset i Vestfold starter til høsten et prosjekt der foreldre til for tidlig fødte barn kan velge digital oppfølgning hjemme heller enn å være på sykehuset. – God opplæring og tett oppfølging vil bidra til at foreldre velger hjemmet over nyfødtintensiven, forteller prosjektleder Heidi Wataker.

Publisert 18.06.2019
Sist oppdatert 19.05.2023
En kvinne som holder et skilt
Heidi Wataker er prosjektleder og pediatrisk sykepleier. Hun skal personlig følge opp familiene som vil reise hjem.

Foreldre som har barn på nyfødtintensiven kan i fremtiden få tilbud om å reise hjem tidligere enn før. Daglige oppfølgninger med helsepersonell via iPad skal sikre god oppfølgning og behandling i hjemmet. Prosjektet kalles Virtuelt hjemmesykehus for barn.

– Det er mange fordeler med å heller være hjemme enn på sykehus. Disse barna er små og sårbare, og kan få lange sykehusopphold som skiller familien. Det kan gi krevende logistikk i hverdagen. Familiene kan slippe belastende reiser til polikliniske konsultasjoner. I tillegg kan det være forebyggende i form av smitteklider fra sykehuset, forteller prosjektleder Wataker, som jobber som pediatrisk sykepleier ved medisinsk nyfødtintensivpost 4A, også kalt nyfødtintensiven.

Familiene skal følges opp daglig via iPad.

– Foreldrene skal selv veie barnet og måle hvor mye det spiser. De vil få individuell beskjed om hva de må rapportere inn ved legevisitten, som for eksempel vekt. De vil ha daglig kontakt med lege og sykepleier som vurderer hvordan det går med barnet hjemme, sier Wataker.

Noen barn skal også følges opp med puls- og oksygenmåling som sendes sykehuset.

Åpen retur

For at barnet skal kunne få muligheten til hjemmesykehus må det være over 34 uker gammelt og være klinisk stabil.

– Foreldrene har alltid åpen retur. Det betyr at de når som helst kan avbryte det virtuelle hjemmesykehuset og komme inn til oss. De har også mulighet til å ringe oss gjennom hele døgnet, påpeker Wataker.

Foreldrene får grundig opplæring før de kan reise hjem.

– De lærer hvordan barnet skal mates gjennom sonde, bruk av teknisk utstyr og IKT-utstyr. De får også opplæring i hjerte- lungeredning og hva de må passe spesielt på, som for eksempel endringer i hudfarge og almenntilstand, forteller prosjektlederen.

– Likevel kan det høres litt tøft ut å reise bort fra kvalifisert helsepersonell?

– Dette er selvsagt ikke for alle. Foreldrene må ha den kunnskapen de skal ha før de får lov til å reise hjem, sier Wataker.

Erfaringer fra Danmark og Sverige viser imidlertid at mange foreldre foretrekker en slik løsning.

– Når foreldrene føler seg trygge på det de skal gjøre, vil de gjerne hjem. Det vil kunne gi dem en tryggere hverdag når de følges opp i overgangen fra sykehuset til hjemmet, forteller hun.

Videosamtaler

Gjennom videokonsultasjoner kan også helsepersonell vurdere ammeteknikk, hudfarge og generelt se om barnet har det bra.

– Vi skal følge dem opp med videosamtale to ganger i uken, sier Wataker.

Prosjektet starter opp til høsten og skal inkludere ti familier fra Vestfold.

– Vi ønsker å se hvordan systemet fungerer og hvordan det går her hos oss før vi setter det ordentlig i drift, sier prosjektleder Wataker.

I tillegg til henne er også overlege Harald Dalen ved barnemedisinsk seksjon og rådgiver Rikke Aune Asbjørnsen fra forsknings- og innovasjonsavdelingen med i prosjektet.