Første kirurg utnevnt til professor ved Sykehuset i Vestfold

1. mai tiltrådte overlege dr.med. Erik S Haug ved urologisk seksjon ved SiV rollen som professor ved Universitetet i Bergen (UiB). – Jeg opplever det å bli vurdert professorkompetent som en veldig hyggelig anerkjennelse, sier Haug.

Publisert 22.05.2024
En mann iført hvit skjorte og stetoskop
Erik Skaaheim Haug.
Professor 2-stillingen er en akademisk stilling på 20 prosent, og kommer i tillegg til stillingen som overlege ved SiV. Det er en lang prosess å bli ansatt i et professorat, med en omfattende søknadsprosess, blant annet med en internasjonalt sammensatt bedømmelseskomite.  
 
– Det betyr at jeg får noen nye utfordringer, men og nye muligheter. Jeg har jobbet ved SiV i 25 år som både kliniker og forsker, og det er gøy med en ny mulighet som dette. Jeg er takknemlig og ydmyk ovenfor en slik tittel, sier Haug.
 
Professoratet kan gi nye samarbeidsmuligheter for SiV innen forskningen. I tillegg skal Haug som del av rollen, undervise noe på UiB. 
 
– Jeg må gjennom et lite kurs i pedagogikk først, men det tror jeg går fint. Jeg gleder meg til å starte samarbeidet med UiB og urologene der, sier urologen.
 

– Anerkjenner akademisk kompetanse

Haug håper å knytte SiVs kliniske miljø enda tettere på akademia gjennom stillingen.
 
– Stillingen anerkjenner vår akademiske kompetanse, og jeg håper avdelingen kan fortsette å være en attraktiv samarbeidspartner i kliniske studier for eksempel. Jeg må også takke forsknings- og innovasjons-avdelingen ved SiV, mine flinke medarbeidere i urologisk forskningsgruppe og ikke minst Sven Löffeler, som alle har bidratt til dette, sier Haug.
 
Han har tidligere vært nødt til å ha medveiledere fra et universitet for sine PhD-kandidater, men som professor kan han nå selvstendig stå for veiledning av doktorgradsstipendiater.
 
– Vi har to doktorgradsprosjekter gående nå. Forhåpentligvis kan jeg bidra til enda flere i årene som kommer, forteller urologen
 
– Hvorfor Bergen?
 
– Universitetet i Bergen har et sterkt og etablert akademisk miljø innen spesialiteten urologi. Det gir en god plattform for videre akademisk utvikling. Jeg kjenner urologimiljøet ved Haukeland universitetssykehus godt etter å ha vikariert der tidligere og ønsket å samarbeide tettere med dem. I tillegg har jeg selv gode studentminner fra byen og en datter som studerer der, så Bergen var et naturlig valg, sier Haug.
 
Direktør Jørn Jacobsen for forskning og innovasjon er imponert.
 
– Det er en anerkjennelse for forskningen ved sykehuset at en av våre forskere blir kjent professorkompetent og får et professorat. SiV gratulerer Erik S Haug og mener at dette er viktig for videre forskning på sykehuset, sier Jacobsen.