Gir ut bok om hvordan digitale verktøy kan gi psykisk helsehjelp

Hvordan kan digitale løsninger hjelpe sykehusene i å behandle pasienter? Er effekten av behandling over internett bedre eller dårligere enn tradisjonell behandling ansikt til ansikt? Disse spørsmålene tar spesialrådgiver og psykolog Arne Repål opp i sin nye bok Veiledet internettbehandling.

Publisert 01.04.2019
Sist oppdatert 02.03.2023
En mann med grått hår
Arne Repål har tidligere gitt ut bøker om blant annet depresjon, angst og sjalusi. Nå gir han ut faglitteratur om behandling over internett.

Arne Repål jobber som spesialrådgiver ved klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold. Han jobber også som psykolog. Nylig ga Repål og medforfatter Tine Nordgreen, psykologspesialist og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, ut en bok der de ser på effekten av behandling av pasienter over digitale plattformer.

– Boken tar for seg hva veiledet internettbehandling er og vurderer denne behandlingen opp mot tradisjonell behandling. Det har vært lite bruk av teknologi i pasientbehandling frem til i dag, vi ønsket å si noe om hvordan man kan bruke internett som plattform til terapi, sier Repål.

I boken argumenterer forfatterne for og imot bruken, utfordringen ved å implementere bruken og hva som kreves av behandlerne.

– Boken er rettet mot klinikere og ledere. Internasjonalt har det kommet en del litteratur rundt temaet, men vi er blant de første i Norge som ser på dette, sier psykologen.

Kan behandle flere pasienter

Samfunnet endrer seg ettersom nye generasjoner tar i bruk teknologi. Boken beskriver hvordan helsetjenestene kan planlegge, starte opp og tilby psykisk helsehjelp ved hjelp av digital teknologi.

– Vi har sett på om veiledet internettbehandling kan være like bra som tradisjonell ansikt til ansikt terapi for mange. Hvis det er det, kan man hjelpe mange flere pasienter på kortere tid, forteller Repål.

Bruk av teknologi er nemlig tidsbesparende for behandleren.

– Vi vet at mange pasienter kan nyttiggjøre seg denne type behandling, noe som gir klare gevinster ved at man kan jobbe med flere pasienter. Utfordringen er å vite hvem som kan passe til slik behandling. Metastudier viser at for eksempel personer som lider av depresjon har omtrent samme nytte av ulike typer behandling. Hvis dette er riktig, at de ikke er avhengig av formatet på behandlingen, kan vi bruke det formatet der vi når flest, sier psykologen.

En annen fordel er at pasienten som får veiledet behandling over internett slipper å reise inn til sykehuset.

– Vi ser at det blir mer og mer av for eksempel videokonsultasjoner hos fastleger. Tall viser at 84 prosent er positive til digital behandling, sier Repål.

Må forskes mer

– Har dere funnet ut av hvilke grupper som får utbytte av å behandles over internett?

– Vi har sett på ulike grupper opp mot hverandre: yngre personer mot eldre, personer med høy utdanning kontra de med lav og ulike diagnosegrupper. Vi finner ingen entydige svar, forteller psykologen.

De samler derfor inn mer data for å prøve å finne ut av hvilke grupper som egner seg.

– Slik det er nå kan vi ikke predikere hvem det passer for, sier han.

Repål vil ikke overselge behandlingsformen.

– Det kan ikke erstatte all tradisjonell terapi, man trenger de ulike behandlingsmetodene. Men det er naturlig at pasientene kan velge selv den formen som passer best, sier han.

I boken ser også Repål og Nordgreen på hvordan teknologi som chatboter og virtual reality kan fungere i behandlingsøyemed.

– Vi vet ennå ikke effekten av behandling ved hjelp av slik teknologi. Det er behov for mer forskning, sier Repål.

Boken er et resultat av et samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold, Helse Bergen og Universitetet i Bergen om e-mestring.