Jobber for å minske SiVs overbelegg

Sykehusets sengeposter har nå et betydelig overbelegg med korridorpasienter. Dette til tross for tiltak med å åpne ekstra senger, utsette innleggelser, redusere antall operasjoner og åpne senger for voksne i barneavdelingen.

Publisert 10.01.2018
En mann med briller

– Situasjonen er utfordrende. Det store pasienttallet som er inneliggende kommer av influensasesong og bruddskader i tillegg til at utskrivningsklare pasienter ikke tas imot av kommunene, forteller konstituert fag- og samhandlingsdirektør Per Grunde Weydahl ved Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset er i dialog med kommunene for å finne ut hvordan vi best kan håndtere situasjonen.

– Sitasjonen er spesielt krevende i Tønsberg kommune. Vi har hatt et møte med dem i dag, hvor konkrete strakstiltak er diskutert, sier Weydahl.

Økt dialog med akuttmottaket

SiV har også orientert fastleger og legevakter om den vanskelige driftssituasjonen.

– Vi oppfordrer fastleger og legevakter til økt dialog med vakthavende lege i akuttmottak der det kan være aktuelt å tenke andre løsninger enn innleggelse i sykehus, uttaler fagdirektøren.

– Vi jobber intenst for å bedre situasjonen, fortsetter direktøren.

Øyeblikkelig hjelp har som alltid høyest prioritet, og situasjonen skal ikke gå ut over de med størst behov for medisinsk hjelp.

Roser de ansatte

­– Jeg vil rose de ansatte som viser stor innsats og fleksibilitet i en krevende situasjon, sier Weydahl.

I tillegg til overbelegg er det også mye sykefravær blant ansatte.

– Vi opplever at det er stor vilje til å hjelpe hverandre på tvers av sengeposter og avdelinger.