Kirurgisk klinikk øker fokuset på overforbruk

En arbeidsgruppe med deltakere fra kirurgisk klinikk, smittevern, HMS-rådgiver og vernetjenesten skal sette fokus på bærekraft og miljø i klinikken, inspirert av den nasjonale tiltakspakken «plastsmart sykehus».

Publisert 11.06.2024
En gruppe kvinner i hvite labfrakker
Arbeidsgruppen: Anette Karlsen, Karen Røed, Siri Vedeld Hammer, Helle Akselsen, Elisabeth Nysteen Beck, Gine Schaathun, Merethe J Skatvedt. Ikke tilstede når bildet ble tatt: André Standal og Tone Norberg.

Arbeidet er også knyttet opp mot spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål nummer 5; redusere unødvendig forbruk, øke materialgjenvinning og ombruk.

– Vi i arbeidsgruppen ønsker å komme ut i seksjonene for å snakke om overforbruk med utgangspunkt i resultatene fra «plastsmart sykehus». Sammen med smittevern og fagfolkene er jeg overbevist om at vi kan komme frem til trygge løsninger i våre arbeidsmetoder som er til det beste for pasientene, ansatte og jorda vår, sier HMS-rådgiver Helle Akselsen.

Fokus på bruk av engangsutstyr

Arbeidsgruppen har hentet inn statistikk på blant annet hanskebruk, varmejakker og smittefrakker i hver seksjon og har nå invitert seg ut i klinikken for å presentere arbeidet som gjøres i SiV og ellers i Helse Sør-Øst med ønske om å redusere overforbruk.

– Det er et stort engasjement i klinikken og hos lederne. Dette er et tema som engasjerer og inspirerer, sier klinikksjef Siri Vedeld Hammer.

Fakta

  • Norske sykehus kaster plast tilsvarende 100 fotballbaner dekket med 1m høyt lag med plast, hvert år
  • Sykehuset i Vestfold kaster minst 7,7 tonn ubrukte produkter årlig
  • I spesialisthelsetjenesten benyttes 70 millioner* hansker årlig uten at det trengs. *tallet er basert på et overforbruk på 30 %, mens ulike studier viser at overforbruket kan være så høyt som 60 % (177 millioner)
  • Kirurgisk klinikk brukte 1 525 000 hansker i 2023

Aktuelle nettsider for inspirasjon: