Klippet snoren for ny forskningspoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold

– Jeg husker godt da jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått kreft, forteller Stener Undrum. Pasienten, som fikk diagnosen for nesten tre år siden, fikk onsdag æren av å offisielt åpne Sykehuset i Vestfolds nye forskningspoliklinikk.

Publisert 18.01.2024
Sist oppdatert 02.02.2024
En gruppe mennesker som står foran en skjerm
Stener Undrum klipper snoren og åpner dermed forskningspoliklinikken.

– Jeg har aldri gjort dette før, men det går vel, smilte den spreke pasienten.

Undrum har vært med i en klinisk studie ved SiV.

– Jeg har blitt svært godt tatt imot og blir formidabelt fulgt opp, skrøt han.

Vil spre kliniske studier over hele landet

Kreftforeningen har bidratt med fem millioner kroner for at SiVs pasienter skal få lettere tilgang til kliniske studier. Disse forskningsprosjektene gir ofte tilgang på ny og eksperimentell behandling til pasienter, og det er et mål at slike studier spres over hele landet, slik at tilgangen er lik for pasienter, uavhengig av hvor de bor.

– Gratulerer med dette flotte stedet. Vi i Kreftforeningen er glade for at kliniske studier har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og pasienter rundt om i landet trenger at flere helseforetak satser på kliniske studier, sa distriktsleder Trine Hveem i Kreftforeningen i Tønsberg.

– Lykke til videre, vi ønsker å være med på laget deres, fortsatte hun.

Noen få kvinner snakker i et rom
Trine Hveem og Kine Andenæs Wintervoll.

– En milepæl

Forskningspoliklinikkens leder Kine Andenæs Wintervoll fortalte at poliklinikken er en viktig milepæl for SiV innen kliniske studier.

– Den vil bidra til utvikling og kvalitetssikring av helsetjenesten. Jeg vil takke alle ved SiV som har bidratt til å få dette til, takk til ledelsen for at de vil satse på en forskningspoliklinikk og ikke minst Kreftforeningen som betaler utstyr og personell de første to årene, sa hun.

Wintervoll er stolt av de ansatte som skal jobbe i forskningspoliklinikken.

– Vi har etablert et team bestående av leger, sykepleier, forskningskoordinator og bioingeniør – dette er dyktige og engasjerte fagpersoner, som utfyller hverandre og som jeg har stor tro på at vil bidra til en suksessrik drift av forskningspoliklinikken, sa hun.

En gruppe mennesker i et rom
Kake, frukt og kaffe ble delt ut til de som kom til åpningen.