Kuttet ut bruk av anestesigass med stort klimaavtrykk

– Desfluran er en anestesigass vi har brukt for å gi narkose i forbindelse med kirurgi. Nå har vi fjernet den helt fra våre operasjonssaler, forteller seksjonsleder Trygve Braathen Tjugen ved anestesiologisk seksjon ved SiV.

Publisert 15.11.2023
En person som står i et rom
Trygve Braathen Tjugen.

Desfluran er en anestesigass der 1 kg tilsvarer 2540 kg CO2-ekvivalenter. Det er dermed den gassen med betydelig mest klimaavtrykk av de tilgjengelige anestesigassene.

– Vi har flere gasser vi bruker som har et klimaavtrykk på en tiende eller tolvtedel av denne gassen, som sevofluran og lystgass, forteller Tjugen.

27. oktober var det derfor stopp på bruk av desfluran ved SiV.

– Desfluran er en gass som har en medisinsk gevinst og profil for enkelte pasienter. Den har den fordelen at den går raskt inn og raskt ut igjen, dermed våkner pasienten raskt etter narkose, forklarer seksjonslederen.

Likevel har han, sammen med sine fagfolk, tatt beslutningen om å fjerne gassen fra SiV.

– Totalvurderingen er at det ikke er verdt det. Vi har andre metoder som gir fullgod profil, som intravenøs anestesi, sier Tjugen.

Kommer flere små skritt i riktig retning

Anestesiavdelingen har vært i bevegelse de siste årene om å komme seg bort fra bruk av miljøfiendtlige gassene.

– Vi har sett at legene har tatt valg som har redusert bruken. Derfor var det bare positive tilbakemeldinger på beskjeden om at vi fjerner bruken helt, sier seksjonslederen.

– Jeg er stolt over at vi har tatt et slikt skritt i riktig retning, og at vi jobber mot å redusere klimaavtrykket. Samtidig vet vi at vi ikke er i mål, det kommer andre små skritt fremover, blant annet ønsker vi å redusere bruken av engangs plastikkutstyr, fortsetter Tjugen.

Vil gjenvinne mest mulig gass

På to av SiVs operasjonsstuer samler vi nå opp mesteparten av gassen sevofluran. Denne sendes så til Tyskland der den gjenvinnes og brukes på nytt i de landene som har godkjent bruk av gjenvunnet gass. Norge er ikke en av disse.

– Vi vil utvide oppsamlingen til to stuer til. Potensialet ved å samle opp gassen er ganske stort, sier Tjugen.

Diagram, liggende stolpediagram
Sykehuset i Vestfold har de siste 4 årene brukt ca 100 liter desfluran, men har redusert bruken sterkt det siste året. Samme utvikling ser vi i hele Helse-Norge, med størst reduksjon i HSØ.

Sykehuset i Vestfold har som mål at 75 prosent av produktene vi kjøper og bruker er uten helse-og miljøskadelige stoffer.

Les mer om SiVs miljøpolicy her