Leter etter ny ambulansestasjon i Tønsberg

Ambulansestasjonen har for liten plass ved sykehuset i Tønsberg. Det er behov for å flytte stasjonen, gjerne til leide lokaler et annet sted i byen. Nå er SiV på utkikk etter plassering.

Publisert 25.01.2018
Sist oppdatert 31.01.2018

– Tilbudet til pasientene blir bedre med en mer hensiktsmessig lokalisering et annet sted i byen, mener administrerende direktør Stein Kinserdal.

Den nye stasjonen skal bli på omtrent 1000 kvadratmeter.

Aktuelle tilbydere og eiendomsutviklere inviteres til et informasjonsmøte fredag 9. februar klokken 12.00, oppmøtested er resepsjonsområdet på sykehuset i Tønsberg. Da vil også konkurransegrunnlaget bli konkretisert bedre for eiendomsutviklere.

Rask responstid

Seksjonsleder for ambulansestasjonen Jørn Flaatten forteller.

– Det er to grunner til at vi ønsker å flytte på oss. For det første har vi vokst ut av våre lokaler og for det andre ønsker vi oss nærmere der folk bor. Rask responstid til pasientene er naturlig nok en viktig grunnpilar i vår virksomhet, sier han.

Prehospital klinikk har derfor gjort en vurdering av områder det er mest hensiktsmessig å legge en ny ambulansestasjon. Nå ønsker de konkrete tips til lokasjoner for det nye bygget.

– Vi vil leie et nytt bygg hvor vi kan utvikle fremtidens ambulansestasjon. Spørsmålet er hvor i Tønsberg vi skal legge oss, sier Kinserdal.

Direkte tilgang til hovedvei

Hovedkriteriet for lokasjon er at det er sentralt i Tønsberg. God adkomst til stasjonen med direkte tilknytting til hovedvei er viktig. Dette reduserer responstiden og uønskede hendelser i forbindelse med utrykning.

– Vi har foretatt responstidsberegninger av ulike steder i og rundt Tønsberg. Det er området mellom Kilen, Korten og Kjelle som peker seg ut som mest aktuelt, påpeker seksjonsleder Flaatten.