Mikrobiologisk avdeling ved SiV står i koronastormen

Den siste måneden har antall analyser av koronaprøver eksplodert. – Jeg er utrolig stolt over hva vi har fått til, sier avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones ved mikrobiologisk avdeling.

Publisert 14.09.2020
Sist oppdatert 16.08.2022
Et par kvinner i hvite labfrakker
– Vi har svarfrist på 24 timer fordi hele avdelingen står på, forteller avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones (t.h.). Den raske og gode servicen fører til at kommunene helst sender sine prøver til SiV. Her sammen med fagbioingeniør Camilla Holmsen.

10. august ga Folkehelseinstituttet og regjeringen beskjed om at alle som «selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg». Det ble på kort tid også opprettet nye teststasjoner i havner og på flyplasser.

– Da eksploderte det med antall prøver. Vi doblet analysemengden vår, forteller Villmones.

Men allerede i mars-april brettet de ansatte opp ermene og krummet ryggene.

– Vi er vant til å stå på ekstra under vanlige luftveissesonger. Forskjellen er at influensaepidemien er unnagjort på noen få måneder. Nå har vi holdt på siden mars, påpeker avdelingsoverlegen.

Svar innen 24 timer

Avdelingens personell og maskinpark er rustet for 600 covid-19-analyser per dag. 

– Vi har nå vært oppe i 1330 covid-19-analyser på en dag. Når vi mange dager ligger på det dobbelte av innrapportert kapasitet, sier det mye om innsatsen avdelingen legger ned, bemerker Villmones.

– Siden det er mangel på utstyr og reagenser globalt, så er det ikke bare å bestille opp ekstra når vi øker produksjonen. I perioder jobber vi med en beholdning som bare rekker til få dagers drift. Det er en sårbar og krevende situasjon å jobbe i som gir en ekstra belastning. Det går med mye tid til å ringe rundt for å få nødvendige leveranser av forbruksmateriell for ikke å risikere bråstopp i analysene, fortsetter hun.

Den umiddelbare økningen i prøver krevde raske løsninger for flyt av prøvene. Å få på plass et system som sikrer god logistikk fra prøvetaking til analysesvar er ikke gjort i en håndvending. Inntil for et par uker siden sendte alle kommunene papir-rekvisisjoner som er en betydelig jobb å håndtere manuelt for sekretærene våre. Nå begynner de fleste kommuner å få på plass elektroniske rekvisisjoner.

– Det letter arbeidet vårt betydelig. Det hjelper også at prøvesvarene går ut i kjernejournalen, der pasientene selv kan finne svar på prøvene. Dermed slipper vi en del telefoner fra rekvirenter, sier laboratorierådgiver Toril Holmøy Svendsen.

Skal sendes til Oslo

Meningen er at SiV skal sende prøver inn til Oslo Universitetssykehus når vi ikke har kapasitet til å gjøre analysene selv. Landets storvolumsentre har fått ekstra midler og ressurser for å håndtere det store antallet prøver. Flere teststasjoner må belage seg på å sende til Oslo i ukene som kommer.

Avdelingsoverlegen har en stor bekymring.

– Foreløpig har vi klart å levere svar innen 24 timer. Det er en reell risiko for at vi en dag ikke vil klare å ta unna og at prøver må vente til neste dag. Det kan bli nødvendig å be luftveispoliklinikkene om å sortere prøvene utfra prioritet til oss slik at viktige prøver går foran i køen. Asymptomatiske er lavest prioritert, mens syke og innlagte er høyest prioritert. Prøver fra sykehusene er greit å sortere ut siden de kommer i egne leveranser. Det er en bekymring. Vi vil ikke skyve prøver til neste dag, sier hun.

Kan gå ut over andre

Villmones frykter de store prøvemengdene kan gi problemer andre steder på sykehuset.

– Annen etablert mikrobiologisk diagnostikk blir prioritert ned for å håndtere prøvevolumet. Normalt kjører vi analyser på andre luftveisvirus hver dag, nå klarer vi ikke luftveispakken mer enn tre dager i uken. Det er også vanskeligere å ta imot hasteprøver og analysere utenom vanlige rutiner for sykehusets avdelinger. Det er ikke ønskelig å ikke kunne gi sengepostene våre samme tilbud som tidligere, legger avdelingsoverlegen til.

S_Eriksen_1_Intra.jpg
 

Helsesekretær Wibecke Strand Eriksen og hennes kolleger har nettopp fått en stor leveranse av koronaprøver fra kommunene. Dagen etter bør alle testede ha fått svar på prøvene sine.

Bør kunne diskutere testkriterier

FHIs testkriterier er mindre målrettet enn tidligere og dermed blir alle prøver fra kommunene like viktige når de ankommer mikrobiologen. Særlig testing av asymptomatiske er omdiskutert i fagmiljøene.

– Det er en stor risiko for at personer også overtolker negative testresultater og tror de er «trygge». Det store antallet prøver kan føre til at viktige prøver faller bak i køen og i verste fall at laboratoriet får betydelige driftsproblemer. Situasjonen er ikke unik i Tønsberg. Alle laboratorier i landet opplever situasjonen krevende, sier avdelingsoverlegen.

Hun mener det skapes et urettmessig inntrykk av at testkapasiteten er ubegrenset.

– Det er en forventning vi ikke vil klare å innfri. Det må til en mer målrettet testing, sier Villmones.

Arbeidsmengden setter seg i kroppen

Likevel, smilene sitter løst og latteren ledig i lokalene. Tross stor arbeidsmengde klarer de å holde humøret oppe.

– Stemningen er god, men vi kjenner det på kroppene. To av våre har blitt sykemeldte den siste tiden, forteller helsesekretær Gunn Hægland.

Mange har blitt nødt til å endre arbeidstid slik at de nå også jobber i helger, på kveld og helligdager.

– Det er en utfordrende periode vi er inne i, men vi ønsker også å bidra, forteller bioingeniør Camilla Holmsen.

koronaprøver mikrobiologen.jpg

Grafen viser antall prøver som analyseres per dag. Etter 10. august ser man en markant økning.