Ny behandling kan gi færre bivirkninger for prostatakreftpasienter

Mange pasienter med prostatakreft blir overbehandlet. En ny studie ved Sykehuset i Vestfold skal se på om disse pasientene kan få en lettere behandling. – Behandlingen har betydelig færre og mindre bivirkninger, og vil dermed heve livskvaliteten til disse mennene, forteller overlege og forskningsleder Sven Löffeler ved urologisk avdeling.

Publisert 05.11.2020
Sist oppdatert 07.10.2022
En mann i labfrakk
Overlege og forskningsleder Sven Löffeler ved instrumentet som kan gi pasienter med prostatakreft et bedre liv.

Pasienter med prostatakreft kan deles inn i tre grupper, lavrisiko, middelrisiko og høyrisiko. I mange år har de med middels risiko fått samme behandling som de i høyrisiko, altså kirurgisk behandling eller strålebehandling.

– Vi skal se på om vi kan erstatte denne radikale behandlingen med ultralydveiledet varmebehandling. Målet er å unngå overbehandling av pasientgruppen, sier Löffeler.

Studien skal dokumentere om behandlingen gir en effekt, og den vil vise fordeler og ulemper ved slik behandling.

– Ofte vet vi nøyaktig hvor svulsten er takket være MR-undersøkelser. Når vi nå kan lokalisere svulsten, hvorfor skal vi ikke fokusere behandlingen, spør forskningslederen.

Beholder potensen

Varmebehandlingen foregår mens pasienten ligger i narkose. Dette for at pasienten må ligge helt stille. Behandleren setter så en sonde inn i endetarmen, tar ultralydbilder og skyter deretter energi gjennom endetarmen og inn i prostata.

– Bivirkningene er en noe smertefull vannlating i begynnelsen og pasienten må gå med kateter i to uker. Men de er mye mindre enn ved kirurgisk behandling eller strålebehandling. De radikale behandlingene påvirker ofte potensen eller kontinensen, påpeker overlege Löffeler.

Det kan Dag Gjertsen i Profo Vestfold bekrefte. Han er såkalt likemann og stiller opp for andre prostatakreftpasienter.

– Det er nok heller damene som blir glade for dette tilbudet, spøker han.

Sven Löffeler-studie.jpg

(Nestleder Håkon Fæste og likemann Dag Gjertsen fra Profo Vestfold.)

Studien skal inkludere 250 pasienter, dermed er Löffeler og SiV avhengige av at andre sykehus henviser til dem. De har allerede behandlet en pasient fra et annet sykehusområde.

– Vi har et samarbeid med Sykehuset Telemark, Vestre Viken og Aleris, men ønsker å gjøre studien kjent nasjonalt. Vi håper å ha kommet langt innen tre år, sier overlegen.
Overlevelsesdata vil Löffeler ha klart om 10 år.

Fått penger til leasing av maskin

Studien hadde aldri kommet i gang uten pengestøtte fra privatpersonene Odd og Bjørg Gleditsh, Sandefjord kreftforening og Prostatakreftforeningen i Vestfold. De har til sammen donert rundt tre millioner kroner til leasing av maskinen som gir behandling.

– Det er ikke mulig å søke seg til forskningspenger til utstyr. Derfor er vi helt avhengig av disse midlene, uten dem ville ikke studien være mulig, sier en takknemlig Löffeler.

– Jeg håper dette forskningsprosjektet blir vellykket, sier Odd Gleditsch.

Sven Löffeler-studie2.jpg

(Odd Gleditsch sammen med Gerd Aamodt og Dag Gladsø fra Sandefjord kreftforening.)

Han og hans kone har donert to millioner kroner til studien.

– Vi er veldig takknemlig for gaver. Vi hadde ikke vært her uten dere, forteller forskningsleder Sven Löffeler.

Han har hittil behandlet syv pasienter, og flere står i kø.

– Jeg synes dette er veldig spennende. Så spennende at jeg også bruker mye av fritiden min på dette, smiler Löffeler.

Sven Löffeler-studie3.jpg

(Dette instrumentet både tar ultralydbilder og sender varme inn i prostata.)

Fakta:

  • Studien inkluderer pasienter som har en veldefinert svulst og som ikke har en aggressiv vekst. Dette er pasienter i mellomrisikogruppen, hvor faren for overbehandling er stor. Det er en stor gruppe pasienter
  • Pasienter i lavrisikogruppen får ingen behandling, men skal kun observeres. Pasienter i høyrisikogruppen får kirurgisk behandling eller strålebehandling
  • Pasientene i studien vil få tilbud om radikal behandling hvis situasjonen krever det