Ny behandlingsmetode mot hodepine etter studie

Som eneste sykehus i landet tilbyr SiV nå transkranial likestrømsstimulering til pasienter med kronisk hodepine. – Vår studie viser at behandlingen gir betydelig bedre funksjon og mindre hodepine, forteller forsker og fysioterapeut Jill Angela Hervik.

Publisert 06.06.2024
Sist oppdatert 17.06.2024
En lege som snakker med en pasient
​Jill Angela Hervik viser hvordan behandling med transkranial likestrømsstimulering ser ut, med sekretær som spiller pasient.
Hun jobber ved smertepoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold (SiV) og ledet den randomiserte og kontrollerte studien av hvordan transkranial likestrømsstimulering (tDCS) påvirker pasienter med kronisk hodepine. Kronisk hodepine er en dagligdags plage, og defineres som hodesmerter i mer enn 15 dager per måned i minst tre måneder.
 
– Kronisk hodepine kan påvirke både funksjon og livskvalitet. Den fører ofte til negative konsekvenser innen familie, jobb og sosialt, skriver Hervik i et abstrakt fra studien.
 
Det finnes ingen standard for behandling, og mange ender opp med å selvmedisinere seg med påfølgende bivirkninger.
 
– The International Association of Pain [IASP], the National Institute of Health and Care Excellence [NICE] og UpToDate foreslår at ikke-farmakologiske behandlinger bør brukes som førstevalg ved kronisk smerter, forteller Hervik.

Økning i funksjonsnivå og mindre hodepine

tDCS er en type nevrostimulering til de pasienter
 som ikke ønsker medisiner, der medikamentene ikke gir ønsket effekt eller gir uakseptable bivirkninger. Behandlingen blir ofte brukt internasjonalt mot depresjoner, migrene, afasi m.fl.
 
– I USA bruker man behandlingen også på friske mennesker for å bedre konsentrasjonen. Behandlingstypen er imidlertid ikke tatt i bruk andre steder i Norge. Kun vi ved smertepoliklinikken ved SiV bruker tDCS i behandling etter at studien ga de gode resultatene, forteller Hervik.
 
I Herviks studie ble 40 pasienter mellom 18 og 70 år delt i to grupper. Den ene gruppen fikk 30 minutters elektrisk stimulering, mens deltakerne i kontrollgruppen fikk 30 sekunders stimulering i starten og slutten. De 29 minuttene mellom var uten stimulering. Alle pasientene fikk åtte behandlinger i løpet av fire uker, men ble ikke fortalt hvilken gruppe de tilhørte.
 
Forskerne målte daglig funksjonsnivå og hodepinestyrke før behandlingsperioden, etter de fire ukene og tre måneder etter siste behandling. Pasientene som fikk reell tDCS opplevde en betydelig økning (40 prosent) i funksjonsnivå og en reduksjon (45 prosent) i hodepinestyrke.
 
– Med så gode resultater, så stor forskjell mellom de som fikk tDCS og narregruppen, var det naturlig å ta i bruk behandlingen, sier forsker Hervik.

Trygg og effektiv behandling

Erfaringene fra smertepoliklinikken forteller også at behandlingen er trygg og effektiv. Likevel ønsker Hervik å se at deres resultater bekreftes i større studier.
 
– Behandlingen er lett å gjennomføre og har få og milde bivirkninger. Den kan gis enten som en selvstendig behandling eller som en del av en integrert tilnærming, forteller Hervik.
 
Utvikling av bærbare apparater for hjemmebruk kan bidra til at pasienter får en økt følelse av kontroll over egen smertetilstand.
 
– Det kan også gjøre dem mer uavhengig av helseinstitusjoner, tror fysioterapeuten.
En mann med briller
Jill Angela Hervik.

Transkranial likestrømsstimulering:

  • Metoden innebærer å gi en svak elektrisk strøm til hodet for å justere aktivitet i spesifikke deler av hjernen
  • I studien stimulerte forskerne det såkalte motor cortex (M1), den delen av hjernen som stimulerer bevegelse
  • M1 har forbindelser med flere smertehemmende systemer i hjernen
  • Smertepoliklinikken ved SiV bruker denne behandlingsmetoden kun der hodepinen kommer fra hodet, ikke diagnoser med liknende symptomer (som nakkesmerter)