Ny studie ved SiV: Test for diare kan redde barneliv

Årlig dør rundt 48.000 mennesker av diaréparasitten cryptosporidium. Flesteparten av disse er barn under 5 år. I en ny studie har overlege og doktorgradsstipendiat Øystein Haarklau Johansen ved Sykehuset i Vestfold og samarbeidspartnere prøvd ut to enkle metoder for å diagnostisere sykdommen på et sykehus og et helsesenter i Etiopia.

Publisert 09.12.2020
Sist oppdatert 10.11.2022
En mann som står utenfor
Øystein Haarklau Johansen utenfor helsesenteret i Serbo, Etiopia. FOTO: PRIVAT

Parasitten gir en kraftig vanntynn diare, særlig hos barn under 2 år. Den gir ofte alvorlig dehydrering og dermed også oftere dødsfall.

– Det som skiller tarminfeksjon med cryptosporidiumkryptosporidiose fra andre diarésykdommer, er at den oftere gir alvorlig dehydrering. I tillegg gir den diaré av lengre varighet enn for eksempel rotavirus, forteller Johansen.

Det  viktigste tiltaket ved behandling av diaré er å fortløpende erstatte væsketapet fra diaréen med salt-og-sukker-oppløsning og å gi sinktilskudd.

– Hvis en i tillegg får gitt spesifikk medikamentell behandling, kan både varigheten og intensiteten av symptomene forkortes. Dette vil redusere risikoen for død. Parasitten er også assosiert med langtidsskadevirkninger som akuttunderernæring, forsinket lengdevekst og dermed også forsinket kognitiv utvikling, sier han.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen, men det jobbes med å utvikle nye medisiner. Målrettet bruk av disse vil kreve sikker og rask diagnostikk.

Redusere barnedødelighet

I studien ble lokale helsearbeidere i Jimma, sørvest-Etiopia, opplært i en metode for å synliggjøre  parasitten i mikroskop ved hjelp av det selvlysende fargestoffet auramin-fenol (AP). Fargestoffet binder seg til kapseloverflaten på parasitten. De har også studert om en ny papirstrimmel-hurtigtest kan brukes til å påvise parasittene. 

– Metodene i seg selv er ikke nye. Det som er nytt er å evaluere AP i et lavinntektsland, og i en prospektiv klinisk studie på barn, forteller Johansen.

Hurtigtesten er teknologisk nyskapende ved at den kan lagres i romtemperatur istedenfor kjøleskap.

– Dette er logistisk viktig i land med uregelmessig eller fraværende strømforsyning i små og store helseinstitusjoner, som i Etiopia, sier han.

Resultatene fra studien kan føre til raskere og riktig behandling for pasientgruppen.

– Studien er en liten brikke i et større spill for å redusere barnedødelighet fra diarésykdommer.  Diagnostisk testing blir ofte glemt når man snakker om behandling av infeksjonssykdommer, særlig i fattige land. Det er viktig at testene prøves ut der de trengs mest, forteller forskeren.

Nedprioritert sykdom

Johansens fagfelt er klinisk mikrobiologi og infeksjonsdiagnostikk, og han følte det var på dette området han først og fremst kunne bidra med noe.

– På sykehus og helsesentre i land sør for Sahara og i Sør-Asia er lungebetennelser, diaré og underernæring de viktigste dødsårsaker. Forebygging er det viktigste, og fattigdomsbekjempelse er uten tvil den beste forebygging. I mellomtiden må vi prøve å tilby så god behandling som mulig til disse barna, med midler og teknologi som er tilgjengelig for bruk i helsevesen med dårlige ressurser. Akkurat denne sykdommen har vært underprioritert i forskning både på forebygging, vaksineutvikling, behandling og diagnostikk, sier Johansen.  

Utstyret som kreves for å gjennomføre undersøkelsene, er allerede tilgjengelig i mange helseinstitusjoner i lavinntektslandene.

– AP-metoden brukes for å påvise tuberkoluse-basillen med omtrent samme type fargingsmetode som vi nå har brukt for å påvise cryptosporidium. De siste 10 år har en ny type mikroskop med lysdiodelamper, «LED-fluorescens-mikroskop», kommet for fullt i fattige land. Disse mikroskopene er driftssikre, enkle i bruk og rimelige. Dermed vil det være mulig å etablere diagnostikk for cryptosporidium uten behov for nytt utstyr eller nye reagenser, sier forskeren. 

LED-AP mikroskopi.JPG

(En helsearbeider i Etiopia ser i et LED-mikroskop. FOTO: PRIVAT)

Vil møte etiopiske myndigheter

Teknologien og metoden brukes allerede i land som India og Zambia.

– Men hittil har man ikke vært sikker på at metoden har tilstrekkelig diagnostisk presisjon i lavinntektsland. Det har denne studien vist, sier Johansen.

Medikamentet nitazoxanid er i dag den eneste tilgjengelige medisinen mot parasitten, og brukes til en viss grad i India, Zambia og Bangladesh. Johansen mener middelet brukes for lite fordi få institusjoner har tilgjengelig diagnostikk.

– 10 prosent av barna som kom til sykehus eller helsesenter med diaré hadde kryptosporidiose. Når det blir mulig å reise tilbake til Addis Ababa, skal jeg etter planen ha et møte med etiopiske myndigheter der vi kommer til å informere dem om utbredelsen av sykdommen i landet, og at det er viktig å etablere diagnostikk og behandling. Flere forskningsgrupper jobber med å utvikle nye og bedre medikamenter. Min grunntanke bak dette prosjektet har vært at det er lite poeng å bruke masse ressurser på å forske fram nye medikamenter uten å samtidig etablere og evaluere realistisk pasientnær diagnostikk, forteller Johansen.

Fakta:

• CRYPTO-POC-studien er et PhD-prosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Universitet i Bergen, med partnere ved Jimma Universitet i Etiopia, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Københavns universitet

• Fra desember 2016 til juli 2018 rekrutterte studien alle barn med diaré fra et regionalt sykehus i Jimma by i Etiopia og fra Serbo helsesenter på landsbygda utenfor. 1384 barn med diaré ble inkludert. Feltarbeidere rekrutterte også 946 kontroll-barn uten diaré, fra omkringliggende områder.

• Resultatene er nylig publisert i Lancet Infectious Diseases (LID), i en større artikkel med tittelen «Performance and operational feasibility of two diagnostic tests for cryptosporidiosis in children (CRYPTO-POC): a clinical, prospective, diagnostic accuracy study».(1) Den ble publisert 3. desember 2020 med en kommentarartikkel.(2) 


1. Johansen ØH, Abdissa A, Zangenberg M, Mekonnen Z, Eshetu B, Bjørang O, et al. Performance and operational feasibility of two diagnostic tests for cryptosporidiosis in children (CRYPTO-POC): a clinical, prospective, diagnostic accuracy study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.

2. Chalmers RM, Alexander C. Defining the diagnosis of cryptosporidiosis. The Lancet Infectious Diseases. 2020.