Nye rutiner og tiltak etter tilfelle av legionellasmitte

I desember ble en pasient smittet av Legionella ved Sykehuset i Vestfold (SiV). SiV har i etterkant gjort flere tiltak for å forebygge nye sykdomstilfeller, og vil innføre ytterligere forsterkede rutiner og kontrolltiltak.

Publisert 02.02.2024
Oversiktsbilde fra vrimleområdet på sykehuset i Tønsberg

Pasienten var innlagt på senter for kreft- og blodsykdommer, og måtte behandles for alvorlig sykdom forårsaket av legionellabakterien. Senteret ligger i SiVs nye somatikk-bygg.

Sykehuset har siden hendelsen brukt tid på å kartlegge hvordan pasienten ble smittet og gjennomføre strakstiltak. Hendelsen er meldt til Helsetilsynet som en alvorlig uønsket hendelse, Folkehelseinstituttet er varslet og pasientsikkerhetsutvalget ved sykehuset har nylig gjennomgått saken og tiltakene som er gjort.

– Det er beklagelig og leit at en pasient ble smittet på sykehuset. Vann som blir stående i rør og som har en viss temperatur, er utsatt for tilvekst av Legionella, sier avdelingssjef Bjørn Langjordet ved servicedivisjonen ved SiV.

Strakstiltak

I det nye bygget er det installert et sentralt Legionella-anlegg som sikrer hovedvannet. Det filtrerer vannet og dreper mikroorganismer. Anlegget stanser imidlertid ikke vekst av Legionella i tappepunkter.

Etter at det ble avdekket smitte av Legionella, er det innført flere strakstiltak:

  • Alle dusjslanger og dusjhoder i nybygget er byttet. Disse hadde trangere dyser enn vanlige dusjhoder og tømmer seg derfor dårligere, noe som kan ha bidratt til økt vekst av legionella
  • Vanntemperaturen i nybygget er økt
  • Alle dusjsett er desinfisert

Servicedivisjonen og smittevernavdelingen jobber nå med å etablere forsterkede vedlikeholdsrutiner og andre forebyggende tiltak for å forhindre flere tilfeller. Blant tiltakene er jevnlig desinfeksjon og gjennomskylling av dusjslanger og dusjhoder. I tillegg overvåkes forekomsten av Legionella med månedlige laboratorieanalyser av prøver fra utvalgte tappepunkter.

Utfordring i sykehus

Legionella i vannsystemer er en kjent utfordring i helseinstitusjoner, og det har de siste årene vært flere tilfeller av smitte ved norske sykehus. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en Legionella-veileder som legges til grunn for arbeidet med forsterkede rutiner ved SiV.

– Veilederen gir detaljerte råd om nødvendige tiltak for å holde forekomsten av legionellabakterier på et nivå som ikke representerer en smittefare for pasientene. Vi innskjerper nå rutinene for forebygging og overvåking. Pasientene skal føle seg trygge ved SiV, sier smittevernoverlege Dagfinn Skaare.