Opplæringsfilmer fra SiV antatt ved filmfestival

Filmfestivalen Treff i Tromsø har antatt filmene anestesisykepleier Ine Hotvedt Kjærra og Kjersti Sandaker fikk ideen til. – Filmene viser et pasientforløp på operasjon fra A til Å. Tanken var å vise fram og visualisere hvordan man gjør en studentveiledning, forteller Hotvedt Kjærra.

Publisert 27.12.2023
Sist oppdatert 30.01.2024
Et kamera på et stativ

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og faggruppa Anestesisykepleierne i Norsk sykepleierforbund har Hotvedt Kjærra og Sandaker ved Sykehuset i Vestfold (SiV) laget 14 korte undervisningsfilmer fra anestesiavdelingen. Filmene handler blant annet om:

 • rapport operasjonspasient
 • rapport postoperativ avdeling
 • innleggelse av perifert venekateter (PVK)
 • Klargjøring av operasjonsstue
 • Forberedelser kirurgi
 • Blodtrykk
 • O2 fall
 • Trygg kirurgi

– Filmene er et kompetanseverktøy som viser hvordan masterstudenter burde veiledes gjennom hele pasientforløpet. Bak ligger teori om god veiledning og kommunikasjonsverktøy i praksis, forteller anestesisykepleier Hotvedt Kjærra.

Filmene ble filmet og redigert av eDU – Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet ved USN, med ansatte fra SiV som skuespillere.

– USN bruker filmene i sitt masterstudie i anestesisykepleie, sykehuset bruker filmene til undervisning og veiledning. I tillegg ligger filmene på Kompetansebroen. Det er viktig å dele kunnskapen, påpeker Hotvedt Kjærra.

Her ser du filmene

– Motiverende å få komme på filmfestival

eDU sendte filmene inn til filmfestivalen Treff i Tromsø for å inspirere andre til å visualisere læring.

– Det er inspirerende at de ble antatt, smiler Hotvedt Kjærra.

Hun er invitert til å komme til festivalen i mars.

– Arbeidet med filmene tok to år, og jeg er veldig stolt av hva vi har fått til. Manus skrev jeg sammen med Sandaker, det tok mange møter og vi hadde stram regi. Jeg må bare få takke alle kolleger, studenter, fotograf, USN, klinisk simuleringssenter og alle andre som har bidratt, sier Hotvedt Kjærra.

Fakta:

 • Filmprosjektet ble sponset med 100.000 kr fra Norsk sykepleierforbund
 • Filmene er også presentert på utdanningskonferansen for Helse Sør-Øst
 • Ine Hotvedt Kjærra vant prisen beste poster ved fagkonferansen for anestesisykepleiere da hun presenterte arbeidet
 • Filmene viser gode veiledningssituasjoner for veiledere og masterstudenter i et pasientforløp
 • Ikke-tekniske ferdigheter i pasientforløpet, rapport ved mottak, under anestesi og rapport og overlevering av pasient til postoperativ avdeling.
 • Rammeverktøy for veiledningen er NANTS-no
 • Standardiserte kommunikasjonsverktøy er tema for de 14 filmene
 • Filmene kan brukes i sin helhet, eventuelt brytes opp i ulike sekvenser ut fra ønsket læringsmål. De er egnet for alle som er i pasientrettet arbeid som sengeposter, intensiv, operasjonsavdelingen, anestesiseksjonen, akuttsenter og til undervisning på klinisk simuleringssenter
 • Skuespillere var: Sara Lund Kristoffersen, Vibecke Severinsen Grønli, Fiona Flynn (USN) Anders Forsmo (USN), Heidi Durans, Gunnhild Støkket, Charlotte Grejs, Karin Kronstad, Kjersti Sandaker og Ine Hotvedt Kjærra