Øyvind Bakke i gang som administrerende direktør

I mars og april har sykehusets nye direktør hospitert ved sykehusets seks klinikker. – Det har gitt meg et innblikk i en svært kompetent og faglig stolt organisasjon. Nå gleder jeg meg til å ta fatt, sier Bakke.

Publisert 29.04.2024
Sist oppdatert 14.05.2024
En person i hvit skjorte

Mandag 29. april er hans første dag på jobben. Men han starter ikke med helt blanke ark, etter møter med en rekke ledere og fagfolk i klinikkene.  

– Jeg opplever at SiV har mange sterke, kompetente og engasjerte fagmiljøer som gir svært god pasientbehandling til Vestfolds befolkning, sier han.  

Vil ha innovative forslag 

Men det er mange utfordringer å ta tak i. Ventetider, fristbrudd og økonomi har gått i feil retning de siste årene.  – Det er en utvikling vi må lykkes med å snu sammen og et av de tema som ansettelsesutvalget var opptatt av da jeg ble intervjuet til stillingen, sier han. 

Derfor vil han også fremover bruke tid på være ute i driften og snakke med fagfolka og lederne.  

– Min erfaring i møte med fagfolka er at de ønsker å behandle flere pasienter mer effektivt. Derfor er jeg opptatt av å lytte til deres innovative tanker om hvordan ting kan gjøres annerledes. Det er viktig at disse ideene blir fulgt opp og implementert der det er mulig, sier han. 

Han understreker at han er avhengig av å få frem mange synspunkt for å kunne ta gode beslutninger og foreta riktig prioriteringer. – Derfor ønsker jeg åpen dialog med både ledere og fagfolk hvor jeg får direkte tale fra de jeg snakker med, sier Bakke. 

Han får energi av å være ute i driften og mener det gir økt forståelse, kunnskap og innsikt han ikke får på andre måter.  

Bevare en sterk offentlighelsetjeneste 

SiV utreder og behandler om lag 100 000 pasienter i året. I løpet av tre år tilsvarer antall pasienter at annenhver Vestfolding har vært pasient ved SiV.  

– Jeg trer stolt og takknemlig inn i stillingen som leder for sykehuset og brenner for det viktige samfunnsoppdraget vi forvalter. Den offentlige helsetjenesten er en viktig del av det norske velferdssamfunnet, og jeg er svært opptatt av å bevare den. Det krever at vi endrer og utvikler tjenestene slik at vi fortsatt skal kunne gi pasientene i Vestfold et best mulig helsetilbud i årene fremover, sier han. 

Øyvind Bakke blir øverste leder for om lag 5700 ansatte og forvalter et budsjett på nesten 7 milliarder kroner.