Pasienter får innsyn i journalen sin på helsenorge.no

Nå kan pasienter (over 16 år) se pasientjournalen sin trygt og enkelt ved å logge seg på helsenorge.no.

Publisert 24.09.2019
Sist oppdatert 31.07.2023
Illustrasjon

Allerede i 1977 ble det vedtatt at pasienter skal ha rett til å lese sin egen pasientjournal, men fram til nå har de måttet ta kontakt med sykehuset for å be om å få pasientjournalen sin utlevert på papir. Nå blir det tilrettelagt for en servicetjeneste slik at utvalgte deler av pasientjournalen fra sykehus i tillegg blir tilgjengelig på nett.

Det betyr at pasienter over 16 år nå kan logge seg inn med sikker innlogging via helsenorge.no og få tilgang til å lese deler av journalen sin fra sykehuset, hjemme i sin egen stue.

– Vi ønsker at pasienter skal ha enkel tilgang til sin egen journal. Det å slippe å måtte ta kontakt med sykehuset for å be om å få journalen sin utlevert på papir, tror vi vil gjøre terskelen for innsyn mye lavere for de fleste, sier Jon Anders Takvam, fag- og samhandlingsdirektør ved SiV.

Hva ser du i den digitale pasientjournalen?

I den digitale pasientjournalen finner du utvalgte dokumenter og helseopplysninger som er registrert om deg og din behandling fra sykehuset som:

  • Epikrisen; et sammendrag etter sykehusoppholdet
  • Polikliniske notat
  • Sammenfatninger

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse og forberede deg til neste samtale med legen din. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil se opplysningene som står der.

Slik er tjenesten

Bare journaldokumenter fra en bestemt dato vil være tilgjengelige digitalt. Du vil se journaldokumenter på nett 24 timer etter de er godkjent i journalsystemet, og det er kun siste versjon av et dokument som vil være tilgjengelig.

Dersom du savner noen journaldokumenter og vil be om utskrift av disse, ønsker å be om utskrift av ditt barns journal eller vil melde inn ønske om retting/sletting i journal, finnes det digitale skjema for dette på Helsenorge.

Tilgangslogg

Tjenesten viser hvem som har gjort oppslag i dine journaldokumenter ved sykehuset. Merk at i forbindelse med behandling på sykehuset, blir pasientjournalen brukt til å planlegge og dokumentere behandling. Det betyr at flere enn det helsepersonellet du selv traff på sykehuset, kan ha behov for å arbeide i pasientjournalen din. Derfor kan det ha vært gjort mange oppslag i journalen.
 
Tilgangslogg vil bli synlig for deg syv dager etter at det er gjort oppslag i pasientjournalen av helsepersonell.

Mer informasjon

Logg deg på helsenorge.no for å se pasientjournalen din på nett

Les mer om pasientjournal på nett