Pasienter med kreft får tilbud om digital hjemmeoppfølgning

Senter for kreft og blodsykdommer ved SiV vil nå gi pasienter mulighet til å følges opp hjemmefra via digitale flater. – Endelig får vi et system som er moderne og som kan gjøre hverdagen til både pasientene og oss helsepersonell bedre, sier overlege Martin Paulson.

Publisert 27.10.2023
Ansatte i hvitt arbeidstøy
Kreftsykepleier Hilde Borck, kreftsykepleier Luisa Lundekvam-Nielsen, overlege Martin Paulson, helsesekretær Janne Strømsnes, kreftsykepleier Agnetha Lund og overlege Marius-Ioan Taran.

Digital hjemmeoppfølgning er et tilbud som skal gis alle pasienter med kreft som ønsker å ta det i bruk. I oppstartsfasen skal det imidlertid fokuseres på pasienter som får immunterapi. Dette er en behandling med bivirkninger som trenger tett oppfølging. Løsningen er enkel og sikker, og gir pasientene mulighet til å kontakte sykehuset når det passer best for dem. Ansatte på poliklinikken svarer opp innen tre virkedøgn.

– Hittil har pasientene være nødt til å ringe innen våre telefontider, nå kan de ta kontakt med oss på chat, sende bilder digitalt eller ha videosamtaler fra sitt hjem. Dermed kommer de raskere i kontakt med oss og får raskere hjelp, sier Paulson.

Pasienter har opplevd å måtte sitte i telefonkø, ikke komme frem til rett person og være avhengig av klokkeslett for å snakke med helsepersonell. Nå kan de sende inn sine spørsmål, symptomer og plager når som helst. Spørsmålene screenes og sendes deretter til rett fagnivå og –person.

– Vi kan dermed gi bedre og grundigere svar. Tidligere har vi blitt avbrutt av telefoner som kommer inn, og kanskje står vi da med en annen pasient. Nå kan vi lettere sette oss ned og gi gjennomtenkte og grundige vurderinger, sier overlegen.

– Det igjen vil nok gi føre til mindre frustrasjon hos pasientene, mener helsesekretær Janne Strømsnes.

Akutte situasjoner skal ikke håndteres digitalt, her er det fortsatt telefon som gjelder.

​​​Prioritere riktig

Meldingene som kommer inn vil kunne hjelpe helsepersonellet til å raskere identifisere de pasientene som trenger mer bistand.

– Dette er et kjempeløft, og vil gi oss muligheten til å følge opp pasientene effektivt og moderne, skryter Paulson.

Brukergrensesnittet skal være enkelt og moderne, og pasienter logger seg første gang inn via bank-ID.

– Dette er mange av oss vant med fra det private. Det blir sikkert som banken, smiler overlege Paulson.

Systemet gir også tilbakemelding til pasientene når henvendelsen er lest, såkalt lesebekreftelse. Dermed vet pasienten at forespørselen er under vurdering.

– De vet den er mottatt, og dermed også at et svar er på vei innen rimelig tid. Vi tror det kan gi en trygghet, forteller helsesekretær Strømsnes.

Tilbudet om digital hjemmeoppfølgning er frivillig. Pasienten må imidlertid kunne bruke en smarttelefon, nettbrett eller pc.

– Samtidig vil dette ivareta pasienter som har utfordringer med å kommunisere verbalt, påpeker Strømsnes.

Fakta:

  • ​Prosjektet «Nyskapende pasientforløp, digital hjemmeoppfølging av pasienter under kreftbehandling» fikk tildelt 1.250.000 kroner i ideoverførings- og innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst​
  • Alle faggrupper i Senter for kreft og blodsykdommer er involvert i prosjektet
  • Løsningen ble utviklet ved kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold