Problemer med pasientjournalsystemet er løst

Oppdatert tirsdag 28. mai kl. 09.00: Pasientjournalsystemet DIPS Arena er i normal drift etter at sykehusets IKT-leverandør rettet feilen i natt.

Publisert 27.05.2024
Sist oppdatert 29.05.2024
En bygning med parkeringsplass

Sykehuset publiserte følgende mandag 27. mai 2024:

SiV har siden mandag formiddag hatt utfordringer med pasientjournalsystemet DIPS Arena. Det medfører at pasienter kan få forsinkelser eller utsettelser av sin behandling. Sykehuset har gått i grønn beredskap. 

SiV tok i bruk journalsystemet DIPS Arena søndag 26. juni kl. 12.00. Mandag formiddag oppsto det problemer med treghet og ustabilitet. Problemene har vedvart utover mandagen, og sykehuset har derfor gått i grønn beredskap. 

- Vi var forberedt på at det kunne oppstå problemer ved overgangen til DIPS Arena, og har gode manuelle rutiner, sier konstituert fagdirektør Christian Reissig. 

Mandag ettermiddag er det fortsatt utfordringer.  

- Det er nå lagt begrensninger på hvor mange ansatte som kan være inne i journalsystemet. Vi har lagt føringer for hvem som kan ha tilgang på de ulike avdelingene. Det må kombineres med manuelle rutiner og utskrift av journal, sier fagdirektøren. 

Dette gjør både planlegging og drift av sykehuset vanskeligere. Sykehuset har også måttet avlyse noen planlagte operasjoner. – Dette beklager vi ovenfor pasientene, sier Reissig.  

Øyeblikkelig hjelp går som normalt.  

- Vi ber om at pasientene møter som planlagt tirsdag morgen. Pasienter som eventuelt får utsatt sine timer blir kontaktet. Hører du ikke noe, skal du møte som normalt, sier fagdirektøren.  

Sykehusets beredskapsledelse følger situasjonen fortløpende.  

Utfordringer gjelder flere sykehus i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner som er sykehusenes ikt-leverandør jobber med å løse problemet.