Resultater fra fedmeforskning ved SiV publisert i anerkjent tidsskrift

– Jeg er stolt av at vi igjen har vi forsket frem kunnskap som har betydning for behandling og kunnskapsformidling til pasienter nasjonalt og internasjonalt, sier Jøran Hjelmesæth, seksjonsoverlege ved hormon, overvekt og ernæring – forskningsseksjonen og professor ved Universitetet i Oslo.

Publisert 05.07.2024
En mann med briller
Jøran Hjelmesæth. Foto: Russell A. Jacobsen, Sykehuset i Vestfold.

3. juli ble de første resultatene av den kliniske delen av COCKTAIL-studien publisert i JAMA surgery, verdens høyeste rangerte kirurgiske tidsskrift;

Gastric Bypass vs Diet and Cardiovascular Risk Factors: A Nonrandomized Controlled Trial | Lifestyle Behaviors | JAMA Surgery | JAMA Network

Studien har sammenlignet fedmeopererte med personer som går på dietter for å gå ned i vekt. Studien er utført ved Sykehuset i Vestfold i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo og Astra Zeneca i Gøteborg.

– Alle deltakerne ble behandlet her, av våre kirurgiske eller medisinske behandlere. Våre forskningsassistenter, forskningssykepleiere og forskningsbioingeniører har jobbet intenst og godt med medikamentdelen av studien, sier Hjelmesæth.

Resultatene av studien tyder på at

  1. gastrisk bypass reduserer blodkonsentrasjonen av hjerteskadelige fettstoffer uavhengig av lavt matinntak og vekttap
  2. dette kan delvis forklare hvorfor denne typen fedmeoperasjon reduserer risikoen for hjerte- karsykdom

På forfatterlisten er det flere navn fra Sykehuset i Vestfold;

  • Jøran Hjelmesæth, seksjonsoverlege, dr.med., hormon, overvekt og ernæring – forskningsseksjonen (hovedutprøver).  
  • Line Kristin Johnson, forsker, hormon, overvekt og ernæring – forskningsseksjonen
  • Jens Kristoffer Hertel, seksjonsleder, hormon, overvekt og ernæring – forskningsseksjonen
  • Rune Sandbu, avdelingssjef, dr. med., kreft og kirurgiavdeling og hormon, overvekt og ernæring – forskningsseksjonen