ROP Vestfold med gode resultater etter 10 års drift

ROP Vestfold kan etter 10 års drift vise til gode resultater. – Våre pasienter får et bedre liv og er en mindre byrde for samfunnet etter et mangeårig pasientforløp hos oss.

Publisert 23.06.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Teamet i ROP Vestfold.
Det er vanskelig å måle konkret arbeidet ROP Vestfold gjør. En evaluering etter fire års drift dokumenterte færre fengselsopphold, få overdoser med dødelig utfall og nedgang i antall liggedøgn. I tillegg gjør tilbakemeldinger og konkrete eksempler at de oppfatter at behandlingsformen og tilgjengeligheten fungerer.

– I utgangspunktet jobber vi med noen av de dårligste pasientene i vårt område. Mange av disse har liten nytteverdi av tradisjonell poliklinisk behandling, de trenger noe mer enn en samtale på et kontor, sier psykologspesialist Bård Grønstøl.

Han har vært med siden ROP Vestfolds start i 2013, og forteller at deres pasienter ofte har flere samtidige kriser.

– Samtidig har de hatt og har mange offentlige tjenester i livene sine. Suksessfaktoren vår er å ha kontinuitet og tilgjengelighet i behandlingen, den kan gå over mange år, og inneholde andre aktører som førstelinjetjenesten, andre avdelinger på sykehuset og feltpleien, sier han.

– Pasientene har sammensatte og alvorlige lidelser. Vi er et samhandlingsteam som er avhengig av samarbeid med øvrig hjelpeapparat. Uten dem ville vi ikke fått til det vi ønsker, legger seksjonsleder Kenneth Kvisle til.

​​​​Jobber relasjonelt

ROP Vestfold jobber på en annen måte enn resten av spesialisthelsetjenesten. Rundt 97 prosent av konsultasjonene foregår utenfor seksjonen, det er viktig å møte pasientene der de er.

– Vi kjennetegnes nok best av fleksibiliteten og at vi jobbe relasjonelt. Vi kan drive behandling ved å gå turer, hjelpe til med å flytte, fysisk aktivtet, praktisk bistand m.m. Målet er å skape en god relasjon og en arena for samtalebehandling, det krever tid, forteller Grønstøl.

De så raskt etter oppstarten at antall innleggelser i akuttpsykiatrien gikk radikalt ned for de pasientene de følger opp.

– Samtidig ser vi at arbeidet har hatt en overdoseforebyggende effekt. Vi har kun hatt to overdoser med dødelig utfall på disse 10 årene med drift, sier psykologspesialist Grønstøl.

De ser også redusert rusbruk, mindre kriminalitet og færre fengselsopphold blant pasientene.

– Målet er ikke nødvendigvis at de skal bli rusfrie. Målet er å øke livskvaliteten deres, sier Kvisle.

​​​Flere yngre pasienter

Tilbudet er frivillig, ROP Vestfold har ikke mulighet til å bruke tvang.

– Pasientene kan ta en pause fra behandlingen hvis de ønsker det, men de skrives ikke ut og vi gir ikke opp. Noen har vært borte et halvt år, men plutselig er de tilbake, sier Grønstøl.

ROP Vestfold opplever at pasientgruppen deres har blitt yngre. Nå har de flere og flere pasienter i 20-årene, hvilket henvisningene de siste 18 mnd kan dokumentere. 

– Det kan komme av at ROP Vestfold har blitt mer kjent og at andre tjenester fortere tenker ROP. Det er imidlertid viktig at vi ikke tar over for andre hjelpeapparat, vi skal være et tillegg, sier Kvisle.

Teamet ønsker at andre hjelpeinstanser kjenner til dem, de er avhengige av et godt samarbeid med førstelinjetjenesten, andre avdelinger på sykehuset og hjelpeapparat ellers.

– Ta gjerne kontakt med oss, oppfordrer seksjonsleder Kvisle.

​​​Fakta:

  • ​​Teamet består av spesialutdannet vernepleier, 3 psykologspesialister, 3 spesialutdannede sykepleiere og spesialutdannet sosionom
  • De leter etter pasientens stemme og jobber for hva pasienten selv vil få til, autonomifremmende behandling og oppfølging
  • ROP-modellen er godt kjent i Norge, og de har også vist seg frem i utlandet
  • ROP er et alternativ til FACT-team (en modell som også gir tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser)