Sikrere å få blod med nytt opplæringsprogram

Helsetilsynets kontroll avdekket at ansatte ved Sykehuset i Vestfold ikke fulgte retningslinjene når de ga blod til pasienter. Derfor innføres det nå et obligatorisk opplæringsprogram for sykepleiere.

Publisert 06.02.2018
Jane Christine Røed (t.v.) og Norunn Ulvahaug er glad for at det innføres en elektronisk kontroll av blodet som skal gis pasientene.

Helsetilsynets tilsyn avslørte at ansatte ikke fulgte retningslinjen som SiV hadde utarbeidet. I tillegg fant de manglende kompetanse blant sykepleierne i å gi blod til pasienter, såkalt blodtransfusjon. Helsetilsynet mente derfor at SiV hadde mangelfull kontroll med at rett blod ble gitt til rett pasient. Det førte til et omfattende arbeid ved sykehuset.

Med Blodbanken som sentral aktør fikk kvalitet- og HMS-avdelingen arbeidet med å svare opp Helsetilsynet og lage en handlingsplan. Dette endte opp i et opplæringsprogram. Programmet er straks ferdig testet ut på kirurgisk post 6c, og tilbakemeldingene er gode.

– Det viser at SiV virkelig har tatt avviket på alvor, forteller fagutviklingssykepleier Jane Christine Røed på avdelingen.

Elektronisk kvalitetssikring

Sammen med seksjonsleder Monica Hofer Hagen har hun og 40 av hennes sykepleierkolleger testet opplæringsprogrammet.

– Sykepleierne er glade for å øke kvalitet på arbeidet, forteller Røed.

Programmet består av e-læringskurs, klasseromsundervisning og sjekkliste i e-læringsportalen. I tillegg har avdelingen fått en elektronisk transfusjonskontroll. I dette apparatet skanner sykepleiere inn pasientens strekkode og blodposens kode, og får svar på om blodet kan gis.

– Maskinen gir en god kvalitetssikring. Vi sykepleiere vet hvor store konsekvenser feil blod kan føre til for en pasient, nå blir det mye vanskeligere å gjøre feil. Det er bare positivt i en travel hverdag og vi gleder oss til å ta hjelpemiddelet i bruk, forteller fagutviklingssykepleieren.

Krav til kompetanse

Opplæringspakken, som rulles ut til alle i løpet av første halvår 2018, består av sjekkliste i læringsportalen, e-læringskurs og klasseromsundervisning. I tillegg kommer opplæringen i bruk av den elektroniske transfusjonskontrollen. Når kursingen er gjennomført må leder godkjenne at sykepleieren har kompetansen.

– Det er ikke til å stikke under stol at det er mye å lese. Utfordringen er å få gått gjennom opplæringen på en grundig måte, sier fagutviklingssykepleier Røed.

De gir også veiledning de første gangene en sykepleier gjennomfører transfusjon.

– Men så lenge de følger sjekklisten og har kompetansen, skal det gå fint, tror Røed.

Norunn Ulvahaug er fagansvarlig bioingeniør ved Blodbanken.

– Opplæringen er pålagt fra øverste hold, så alle som skal gi blod skal gjennom dette. Vi tar det alvorlig, derfor er det så fint at dette gode opplæringsprogrammet nå rulles ut, mener hun.

Hun skryter av den jobben som er gjort.

– Tilbakemeldingene både fra Helsetilsynet og sykepleierne på kirurgisk post 6c har vært gode, sier hun.

Fakta:

  • Alle sykepleiere som skal gi blod må gjennomføre opplæringen. Leder må godkjenne kompetansen
  • Opplæringsprogrammet skal rulles ut i hele SiV i første halvdel av 2018
  • Ledere vil få hjelp til oppfølging og dokumentasjon
  • Det vil bli gjennomført interne revisjoner
  • Helsetilsynet har lukket avviket, men ber om revisjonsrapporter for å se at SiV følger opp internt
  • SiV har kjøpt inn 10 elektroniske transfusjonskontroller. Disse skal settes ut i løpet av 2018. Avdelingene som gir mest blodtransfusjon prioriteres