SiV best i landet innen overlevelse av brystkreft

Ved Sykehuset i Vestfold (SiV) er den relative overlevelsen for brystkreftpasienter etter fem år 93,8 prosent. SiV topper dermed statistikken.

Publisert 22.12.2023
Sist oppdatert 30.01.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Medisinsk fagansvarlig Marius Taran, senterleder Nina Firing og onkolog Mari Paulson ved Sykehuset i Vestfold.

– Det viser at det fungerer i alle ledd. Kvinner selv, fastleger, patologer, brystsenteret, hele kjeden bidrar til overlevelsesraten og skal ha æren, forteller onkolog Mari Paulson, medisinsk fagansvarlig Marius Taran og senterleder Nina Firing ved senter for kreft og blodsykdommer ved SiV.

De påpeker at slike forløp handler om at alle er avhengige av hverandre, og de trekker også fram samarbeidet med Vestre Viken som hever den kirurgiske delen av behandlingen.

– Dette handler virkelig om teamarbeid, hvor alle deler bidrar. Samtidig er vi ved SiV store nok til at vi har det volumet av pasienter og den bredden som behøves for å opparbeide oss erfaring og kunnskap, sier senterleder Firing.

Overlegene Paulson og Taran synes det er motiverende og inspirerende å se tallene.

– Vi har det travelt, men samtidig opplever vi at vi trives på jobb og at vi trigges av å få det til, sier Taran.

Diagram, liggende stolpediagram
Relativ overlevelse for brystkreftpasienter etter fem år.

Gode prognoser

Prognosene for å overleve brystkreft har aldri vært bedre. Blant kvinnene som ble diagnostisert med brystkreft i Helse Sør-Øst, er den relative overlevelsen etter fem år 92,9 prosent.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I fjor var det om lag 4 200 kvinner som fikk påvist brystkreft i Norge, og det er høyeste tallet som noen gang er registrert. Deres sjanser for å overleve er svært gode, viser tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.

– Andelen kvinner som overlever brystkreft har økt gradvis de siste årene, og økningen er i stor grad et resultat av tidlig oppdagelse av brystkreft og enda bedre behandling, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

I 2009 var den relative overlevelsen for brystkreft i Helse Sør-Øst 88 prosent. De siste tallene viser at sjansene for å leve etter fem år har økt med nesten fem prosentpoeng. Den positive utviklingen gjelder også for de andre helseregionene, og det er små regionale forskjeller.

Tidligere var behandling av brystkreft ganske lik for alle. De senere årene har behandlingen blitt stadig mer tilpasset hver enkelt pasient.

– Dette er en utvikling som vil fortsette, og som vil bedre prognosene ytterligere, sier Ulrich Spreng.

Han sier at det jobbes systematisk og godt med kreftbehandling ved norske sykehus, og at sykehusene er flinke til å samarbeide om både behandling og forskning.