SiV går ut av beredskap

Beredskapsledelsen ved Sykehuset i Vestfold besluttet mandag å gå ut av grønn beredskap. SiV er dermed over i normal drift, etter å ha vært i beredskap siden 22. desember.

Publisert 23.01.2023
En gul og blå bil parkert foran en bygning
Det er fortsatt overbelegg på noen sengeposter, men situasjonen de siste dagene har vært stabil og pasientpågangen redusert i forhold til tidligere i måneden. 

– Situasjonen kan nå håndteres uten ekstraordinære tiltak som krever beredskap, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

​Avslutter omdisponering

Fra mandag avsluttes omdisponeringen av kognitiv svikt og alderspsykiatrisk post, som i 3 uker har tatt imot utskrivningsklare pasienter fra medisinske sengeposter. Nå går posten tilbake til ordinær drift, og starter inntak av pasienter som skal utredes for blant annet demens og kompliserte alderspsykiatriske tilstander. 

Kysthospitalet i Stavern vil i stor grad gå tilbake til normal drift, med inntak av pasienter med rehabiliteringsbehov. Klinikken vil imidlertid fortsatt kunne vurdere å ta imot utskrivningsklare pasienter ved behov.

– Veldig mange ansatte og ledere ved SiV har gjort en formidabel innsats gjennom hele denne perioden. Mange ansatte har jobbet veldig mye ekstra, andre har tatt nye oppgaver og pasientgrupper, mens lederne og støttepersonell har vært tett på for å finne gode løsninger for å sikre bemanningen, sier Kinserdal.

Han understreker også at samarbeidet med kommunene i Vestfold har vært tett og godt. 
 
– Kommunene har også vært i en krevende situasjon. Nå håper vi at den stabile situasjonen vi har sett de siste dagene vedvarer, sier han. 

​​Nedgang i virusinfeksjoner

Ifølge smittevernseksjonen ved SiV ser man en nedgang i antall smittede med virusinfeksjoner.

– På våre lokale oversikter fra Vestfold og Telemark ser vi en klar nedadgående trend for antall smittede både av korona og influensa.  Vi må imidlertid være forberedt på at det kan komme en oppsving i februar, da vi ofte ser det gjennom en influensasesong, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther.