SiV-overleges hepatitt B-forskning endret WHOs retningslinjer

Overlege Asgeir Johannessen ved Sykehuset i Vestfold og hans forskningsnettverk HEPSANET har klart å endre Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for hepatitt B. – Dette er en stor seier. Vi har kjempet hardt for å senke terskelen for behandling, og nå har altså WHO lyttet til oss og våre erfaringer i Etiopia, melder Johannessen.

Publisert 09.04.2024
Et par menn poserer for et bilde foran en bygning
​(F.v.) Hailemichael Desalegn og Asgeir Johannessen foran kontoret til Africa CDC i Addis Ababa.

Den 29. mars lanserte Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine nye retningslinjer for hepatitt B. To ansatte ved Sykehuset i Vestfold har bidratt i disse, overlege og forsker Asgeir Johannessen og postdoktor Hailemichael Desalegn.

– De gamle WHO-retningslinjene fra 2015 baserte seg på data fra Asia, og i praksis var det veldig få afrikanske hepatitt B-pasienter som kvalifiserte for behandling. Sånn sett kan man si at retningslinjene fra WHO faktisk var til hinder for at folk fikk tilgang til livreddende behandling, sier Johannessen.

– De nye retningslinjene nå har tatt hensyn til vår forskning fra Afrika og senket terskelen for behandling betydelig. Det betyr at flere vil kvalifisere for behandling og unngå å dø av skrumplever og leverkreft, fortsetter overlegen ved SiV.

Les mer om hepatitt B-forskningen her:

Forskning viste behov for endring

Johannessen og hans forskerteam her lenge ment av WHOs retningslinjer ved uegnede for Afrika.

– Allerede i 2019 publiserte vi data som viste dette i det anerkjente tidsskriftet Journal of Hepatology. Vi har hatt en stadig dialog med WHO omkring dette, og i fjor publiserte vi data fra vårt hepatitt B-nettverk i Afrika (HEPSANET) der vi viste hvordan man med enkle midler kan påvise hvem som har leverskade i Afrika. Dette var et grundig og langsiktig vitenskapelig arbeid med nesten 4000 pasienter, og vår opplevelse er dette ble utslagsgivende for at WHO nå har senket terskelen for behandling, sier Johannessen.

Han vil berømme sine kolleger.

– Det har vært mange flinke folk involvert i å lage de nye WHO-retningslinjene, både forskere, pasientorganisasjoner og helsebyråkrater. Det en stor anerkjennelse å bli invitert inn i teamet som har jobbet med dette. Det betyr at vårt arbeid med hepatitt B i Etiopia blir lagt merke til og får betydning - også utenfor Etiopias grenser, forteller forskeren.

Sykehuset i Vestfold er stolt over å kunne legge til rette for solid forskning og et dypt engasjement for et stort folkehelseproblem i Afrika sør for Sahara.

– Det er mange års innsats som har ført til at Asgeir, Hailemichael og et helt nettverk av forskere kan gi trygge anbefalinger for mer effektiv behandling. Arbeidet fortsetter for å komme opp med ytterlige forbedringer, sier forsknings og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen.