Tar grep etter svikt i pasientoppfølging på gastromedisinsk poliklinikk

Administrerende direktør Øyvind Bakke setter inn flere tiltak etter svikt i oppfølging av pasienter ved gastromedisinsk poliklinikk. Fagdirektør dedikeres til å følge opp situasjonen og fristilles derfor midlertidig fra sin ordinære stilling.

Publisert 14.05.2024
En skallet mann i solbrun skjorte
Administrerende direktør Øyvind Bakke.

Gastromedisinsk poliklinikk har over lengre tid hatt utfordringer med lange ventelister der mange pasienter har passert planlagt tidspunkt for undersøkelse, behandling eller kontroll.

Statsforvalteren gjennomførte nylig tilsyn og uttalte i oppsummeringsmøte at grunnet manglende systematisk styring har ikke sykehusets ledelse sikret forsvarlig utredning og behandling av pasientene.

– Dette understøttes også av våre egne undersøkelser. Det kan gå ut over pasientsikkerheten for pasienter som venter. Derfor ser vi oss nødt til å ta tak i situasjonen nå og før den endelige rapporten kommer om noen uker, sier Bakke.

I perioden fra 1. januar 2023 til i dag har sykehuset meldt flere alvorlige avvik til Helsetilsynet. Hendelsene dreier seg om pasienter som har fått forsinket innkalling og utviklet kreft som kunne vært oppdaget tidligere. Noen utviklet komplikasjoner fra sin kreftsykdom som kanskje kunne vært unngått.

– Det vil jeg på vegne av sykehuset beklage ovenfor pasientene, sier Bakke.

Sykehusets legespesialister går nå grundig gjennom ventelistene for å avdekke om det kan være flere alvorlige tilfeller og for å sikre at alle pasienter fremover får forsvarlig oppfølging.

– Vi vet at det er pasienter med sykdom og plager i mage og tarm som har ventet lenge og vært bekymret på grunn av forsinket innkalling til kontroll eller oppfølging, sier klinikksjef Pernille Lysaker ved medisinsk klinikk.

Faglig god behandling

Bakke understreker at den faglige behandlingen av pasientene ved seksjonen har vært og er god.

– Men det har ikke vært iverksatt tilstrekkelig tiltak for å sikre forsvarlig tidsmessig oppfølging av pasienter. Dette er svært beklagelig og alvorlig for pasientene og for tilliten til sykehuset. Det er ikke til å legge skjul på at situasjonen også har vært svært krevende for fagfolkene, sier Bakke.  

Han understreker at ny klinikkledelse nå er godt i gang med tiltak.

– I løpet av april er listen over pasienter som ikke har fått time til anbefalt tid redusert med 13 prosent. Det viser at vi er på rett vei. Nå får arbeidet vi har startet drahjelp av grepene som gjøres. Det påligger oss et stort ansvar for å få orden på situasjonen, sier Lysaker.

Fagdirektør styrker arbeidet

For å forsterke arbeidet fristilles Jon Anders Takvam fra stillingen som fagdirektør fra mandag 13. mai ut august, og dedikeres til å støtte seksjonen i det videre arbeidet.

– Jeg er veldig glad for at Takvam tar på seg dette ansvaret. Han er selv indremedisiner og kjenner poliklinikken og utfordringene godt. Han går helt ut av rollen som fagdirektør og skal jobbe tett med ledelsen i seksjonen og klinikken, sier Bakke.

– Vår første oppgave nå blir å få oversikt og kontroll over pasientene som står på venteliste, prioritere og vurdere hastegrad. Det skal være trygt å være pasient ved gastromedisinsk poliklinikk, sier Takvam.

Christian Reissig konstitueres som fagdirektør i samme periode. Reissig er legespesialist i psykiatri, har medisinsk doktorgrad fra Tyskland og er klinikksjef for klinikk psykisk helse og avhengighet.

Kvalitet og pasientsikkerhet alltid viktigst

Øyvind Bakke er opptatt av at et godt samarbeid mellom ledelse, fagmiljø og de tillitsvalgte. Det er helt avgjørende for å lykkes med å håndtere situasjonen.

– Vi skal ikke gå på akkord med kvalitet og pasientsikkerhet. Vi som sykehus ønsker å være åpne både internt og eksternt om situasjonen og hva vi gjør for å forbedre den, sier Bakke.

Fakta gastromedisinsk poliklinikk

  • Poliklinikken utreder og behandler pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet, som blødninger og betennelsestilstander, kreft og ernæringsvansker
  • Mye av utredning skjer ved endoskopiske undersøkelser som gastroskopi og koloskopi
  • Poliklinikken hadde 10.600 pasientbesøk i 2023