Søker personer som vil drikke mindre alkohol

Sykehuset i Vestfold skal teste ut behandling over internett for personer som ønsker å endre drikkemønster. Nå søker vi personer som ønsker å redusere inntaket av alkohol til et prøveprosjekt.

Publisert 15.09.2020
Sist oppdatert 16.08.2022
En mann med grått hår
Psykologspesialist Arne Repål.

Oppdatering 12.10.2020: Påmeldingen til det internettbaserte selvhjelpsprogrammet eMestring alkohol er nå stengt. Vi har nådd grensen for maks antall deltakere i studien.
 

Prøveprosjektet søker unge voksne, middelaldrende og eldre til en studie om internettbasert behandling. Behandlingen vil gå over 8-12 uker, der deltakerne leser selvhjelpsmoduler, løser oppgaver og har ukentlig kontakt med terapeut via internett.

– Mange med et høyt forbruk ser ikke på seg selv som «alkoholikere», og oppsøker ikke helsetjenestene. En årsak er at det er forbundet skam og skyld med å ha et alkoholproblem, og mange skjuler derfor at de har et problem. Det å måtte oppsøke en rusklinikk er noe mange ikke vil bli identifisert med. Veiledet internettbehandling kan da være et godt alternativ, sier psykologspesialist Arne Repål ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold.

Repål har utviklet behandlingsprogrammet.

Misbruk av alkohol er et omfattende folkehelseproblem. Folkehelseinstituttet anslår at om lag 11 prosent av den norske befolkningen har en risikofylt eller skadelig bruk av alkohol.
Mange bruker også alkohol som hjelpemiddel mot smerte, angst og søvnvansker, men utvikler gjennom det et tilleggsproblem.

Har vist seg å ha god effekt

Behandling over internett har i studier vist seg å ha god effekt for mange med ulike former for psykiske vansker.

– En oversiktsartikkel som omfattet 11 studier fra ulike land viste at nettbehandling bidro til økt kunnskap om konsekvensene av rusbruk, økt motivasjon for å endre på rusbruk og reduksjon av forbruk. Vi har derfor grunn til å tro at det behandlingsprogrammet vi nå skal prøve ut har en positiv effekt for mange, sier Repål og prosjektleder Linn-Heidi Lunde ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

Prøveprosjektet er i samarbeid med avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

– Vi håper dette kan bidra til å endre alkoholvaner før det utvikler seg til mer alvorlige problemer.

Drikker du litt for mye?

Ifølge Repål og Lunde retter studien seg mot de som selv har begynt å stille spørsmål ved sitt eget drikkemønster.

– Dette er personer som har utviklet et alkoholinntak som har negative konsekvenser. De som opplever at alkoholbruken fører til problemer, eller som bekymrer seg over eget forbruk, sier Lunde.

Deltakerne vil kunne teste seg i forkant for om de egner seg for å delta, men den typiske deltaker vil ifølge Lunde ha et overforbruk uten å være en «tung» misbruker. De fungerer stort sett i hverdagen selv om alkoholbruken har ulike negative effekter.

–  Vi tror for eksempel at mange eldre, som har et noe høyt alkoholforbruk samtidig som de står på ulike medikamenter, er en viktig målgruppe, sier hun.

Motivert for endring

De som ønsker å delta i studien må være motivert for endring, ikke ha alvorlige psykiske lidelser og ikke ha lese- eller skrivevansker da programmet innebærer lesing av tekst og skriftlig kommunikasjon.

For mer info om programmet, se www.siv.no/pilot