Stor pågang av rusrelaterte innleggelser

Sykehuset i Vestfold opplever i år, som i fjor, en stor pågang av pasienter som må legges inn på sykehuset som følge av inntak av lovlige og ulovlige rusmidler.

Publisert 13.07.2023
En gruppe mennesker på et sykehus
Når en pasient ankommer akuttsenteret på grunn av forgiftning eller overdose krever det kompetanse fra flere fagområder og helsepersonell i det medisinske ø-hjelpsteamet som kalles inn kommer fra ulike avdelinger på sykehuset.

Rusrelaterte innleggelser var dramatisk økende fra 2021 til 2022 ved Sykehuset i Vestfold. Antallet innleggelser steg med nærmere 60% fra 2021 til 2022. Før dette hadde antallet innleggelser vært stabilt siden før pandemien.

– Dette ser dessverre ut til å holde seg på samme høye nivå i 2023, sier Vidar Ruddox, konstituert avdelingssjef ved akuttsenteret.

Tall på innleggelser

– Det er et stort aldersspenn i pasientene som legges inn, men hyppigst i aldersgruppen 18-25 år. Vi ser også at det er en økning av pasienter som legges inn helt ned i 12-årsalderen, sier Ruddox.

Kan utfordre ambulanseberedskapen

Antall henvendelser til AMK, ambulanseoppdrag og pasienter som ankommer akuttsenteret på grunn av forgiftning eller overdose er økende, og vanligvis høyere om sommeren.

– Vi ser en stadig større økning i rusrelaterte hendelser som generer ambulanseoppdrag og som på visse tider av døgnet utfordrer ambulanseberedskapen, sier ambulansesjef Torbjørn Lia.

Intensivbehandling og dødsfall

– Vi har dessverre sett dødsfall hos oss, også blant helt unge mennesker med forgiftninger, sier Camilla Sørby og Therese Hamre Leet. De er henholdsvis akuttsykepleier og akuttlege ved akuttsenteret.

– Selv om vi har store ressurser og mange hjelpemidler er det ikke alltid mulig å hjelpe hvis forgiftningen er alvorlig nok, og når dette skjer påvirker det oss veldig sterkt, sier de.

De erfarer også at pasienter med forgiftning i større grad enn før pandemien kommer på tidspunkter utenfor helg.

Også ved intensiv merkes økningen.

– Vi har sett en betydelig økning av antall pasienter med behov for avansert intensivbehandling inkludert behov for respiratorbehandling under og spesielt etter pandemien, sier Karl-André Wian, avdelingssjef for anestesi, intensiv- og operasjonsavdelingen. 

Finnes ikke motgift mot alle rusmidler

– Vi oppfordrer alle til å være forsiktige og kritiske til hva de inntar. Vi er klare til å hjelpe, men det finnes ikke motgift mot alle rusmidler, sier Ruddox.

De ender derfor ofte opp i en situasjon hvor de kun kan støttebehandle. Det vil si å hjelpe lungene med å tilføre oksygen til kroppen og hjertet med å pumpe blod.

– Dette er forbundet med ekstremt stor risiko for den enkelte pasient.​