Studie: Ny hurtigtest for korona sjekket ved Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold har den siste tiden testet om en ny hurtigtest for korona er pålitelig. – Det er et spennende produkt som kommer til å få stor betydning om det virker. Denne hurtigtesten kan gjøre at nøyaktig koronatesting blir tilgjengelig på hvert gatehjørne nærmest, sier overlege Asgeir Johannessen ved SiV.

Publisert 24.09.2021
Sist oppdatert 25.08.2023
En mann i hvit skjorte
Overlege og forsker Asgeir Johannessen ved infeksjonsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.
Johannessen er overlege og forsker ved infeksjonsavdelingen på Sykehuset i Vestfold. Han har vært hovedutprøver på den medisinsk-tekniske studien av hurtigtesten med navnet CoronaCheck Lite. 

Studien har sammenliknet nøyaktigheten mellom hurtigtesten og standard PCR-testing.

– 340 pasientprøver som både inneholdt og ikke inneholdt koronaviruset er sjekket. Den viser at testen var 100 prosent nøyaktig for negative tester, altså tester uten koronaviruset, og mer enn 89 prosent nøyaktig for positive prøver, det vil si prøver med viruset, sier Soha Sweilam. 

Hun er prosjektleder for utviklingen av CoronaCheck Lite og kvalitetssjef i Zimmer & Peacock, selskapet som utvikler testen.

Overlege Johannessen synes dette har vært en givende studie å bidra inn på.

– Det er viktig at SiV som lokalsykehus kan etablere samarbeid med lokal industri, som vi har gjort her, sier Johannessen.

Planen er at testen skal være på markedet i løpet av første halvår 2022, og når den først er utviklet for et virus, så kan den også videreutvikles for testing av andre virus og bakterier.

Gir svar innen syv​ minutter

Selve testen er utviklet som en sensorstrips, lik en strips som du kan teste blodsukkernivået ditt med.
Stripsen med prøver fra nesen settes inn i en bærbar, håndholdt analysemaskin som har en algoritme for å gjenkjenne deler av viruset i prøven. Algoritmen er basert på kunstig intelligens og trening på prøver som er positive og negative, det vil si med og uten virus.

Etter fem til syv minutter så får du svaret på om du har korona eller ikke.

Analysemaskinen kan kommunisere trådløst, eller kobles til en PC eller Mac. Det vil si at testresultatet enkelt kan føres inn i datasystemet på sykehus eller lignende kommunikasjonskanaler som HelseNorge.no.

Hurtigtesten er under utvikling, og når den er ferdig skal den etter planen distribueres verden over.

​Satser tungt på kliniske studier

Sykehuset i Vestfold er et relativt lite sykehus i Norge, men ønsker å ekspandere kraftig innen kliniske studier. 

– Forskning og kliniske studier, både egeninitierte og  industrisponsede, er en viktig del av strategien for sykehuset framover, forteller Kine Andenæs.

Andenæs er forskningsrådgiver ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved sykehuset, og er en av dem som administrativt jobber tett opp mot satsningen på kliniske studier. I kliniske studier og industrisamarbeid som er helt eller delvis finansiert av industri er INVEN2​ involvert for å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold.

– Ved Sykehuset i Vestfold har vi arbeidet for å etablere en en-vei-inn for industrien. Dette er en ordning som industrien har etterspurt og som vi mener er hensiktsmessig for alle involverte parter. Og det er mange: kjernefasilitetene, legene, studiesykepleiere, ledelsen, sponsor, INVEN2 med flere. Forsknings- og innovasjonsavdelingen fungerer derfor som vei inn og som et bindeledd mellom alle involverte aktørene, dette skal sørge for at prosessene går både kjapt og riktig for seg. Vi ser allerede nytten av denne organiseringen, sier Andenæs.

Satsingen og organiseringen bærer frukter, og antallet kliniske studier øker kraftig. 

Statistikken viser at i 2019 hadde sykehuset 19 studier med 315 nye inkluderte pasienter, i 2020 er antallet studier oppe i 31 med 658 nye inkluderte pasienter, og så langt i 2021 er det registrert 52 studier.

– Dette er en veldig sterk vekst, og jeg håper at antall nye inkluderte pasienter stiger i takt med studiene, sier Andenæs.

Koronastudien på oppdrag av Zimmer & Peacock, er en litt annerledes type studie for sykehuset, da den ikke involverer pasienter og er ledd i utvikling av en ny metode.

– Dette er også et område vi ønsker å satse mer på, og samarbeid mellom helseforetak og industri på denne måten er både spennende og viktig, sier Andenæs.