Sykehuset i Vestfold utvider MR-kapasiteten og oppgraderer CT-maskiner

Sykehuset i Vestfold skal i ukene fremover oppgradere eksisterende maskinpark på CT. I tillegg er det investert i en tredje MR-modalitet.

Publisert 12.02.2024
En person i hvit frakk
Eva Molteberg Kaasa.

– Nye modaliteter vil føre til en kapasitetsøkning på MR-undersøkelser. I tillegg vil oppgraderte MR- og CT-modaliteter gi oss ny teknologi som vi vil benytte til å optimalisere bildekvaliteten til det beste for pasientene, forteller seksjonsleder Eva Molteberg Kaasa ved radiologisk avdeling.

Planløsningen i de nye arealene vil legge til rette for god arbeidsflyt for SiVs ansatte.

– I tillegg gleder vi oss til å ta imot pasienter i arealer som er godt tilrettelagt for dem, sier Kaasa.

Hun har ansvaret for at flyttingen og oppgraderingene går så smidig som mulig. Arbeidet er allerede godt i gang. 15. februar tar radiologisk avdeling over de nye arealene i sykehusets J2, og dermed kan flyttingen starte i uke 8. Men pasientene vil i flytteperioden møte i ekspedisjonen i de gamle arealene i H2. Først til sommeren vil flyttingen være ferdig.

– De nye arealene vil inneholde dedikerte ventearealer for pasienter, egne forberedelsesrom før undersøkelser og sengeoppstillingsplasser for inneliggende pasienter. Vi vil nå kunne tilby helt andre arealer, forteller Kaasa.

Arealer tilrettelagt moderne drift

De ansatte vil få gode arbeidsforhold for radiografer. I de nye arealene er det også egne granskningsarealer for radiologene. I tillegg får anestesi eget rom til å forberede pasienter før undersøkelser.

– Arealene vil understøtte driften mer hensiktsmessig, påpeker Kaasa.

Avdelingen kjøper også inn en tredje MR-modalitet, i tillegg til å oppgradere to CT-maskiner og to MR-modaliteter.

– Dermed øker vi kapasiteten på MR og kan ta tilbake pasienter vi i dag sender til private tilbydere, sier prosjektlederen.

Det er kun MR- og CT-undersøkelser som flytter til sykehusets J2. Resten av de radiologiske undersøkelsene forblir i H2.

Ny teknologi

Seksjonslederen for CT og MR forteller at de har gjennomført en omorganisering for å møte den nye driften.

– Vi blir mer spesialiserte i radiologisk avdeling, både leger og radiografer. Når vi bruker ny teknologi må vi også øke vår kompetanse og styrke fagligheten, sier Kaasa.

Ny teknologi på MR-modalitetene vil føre til at en del undersøkelser vil bruke kortere tid og også gi økt bildekvalitet.

– Dermed får vi større kapasitet med bedre bilder, forteller Molteberg Kaasa.

Mindre kapasitet på MR-undersøkelser i flytteperioden

Flyttingen innebærer noe mindre kapasitet på MR-undersøkelser i flytteukene, hovedsakelig uke 17 og 18.

– Til tider må vi ta ned kapasiteten, men dette har vi planlagt godt. Noen pasienter vil imidlertid oppleve å få tilbud hos private tilbydere i perioden, sier hun.

Det vil bli gjort en totalvurdering over hvor mange og hvem som skal sendes til private aktører.

– Pasienter vil få god informasjon om hvor de skal møte, forsikrer Kaasa.

Pasienter og pårørende kan oppleve noe byggeaktivitet i perioden.

– De vil kunne se arbeid utenfor, ny skilting og arbeid i korridorene. Men dette skal ikke være til hinder, mener seksjonslederen.

Fakta:

  • I perioden vil radiologisk avdeling prioritere CT- og MR-undersøkelser av akutte, inneliggende og pasienter i pakkeforløp
  • Akutt-tilbudet for både CT- og MR-undersøkelser vil opprettholdes
  • Tilbudet på CT vil være påvirket fra uke 8 til uke 13. SiV har tre CT-maskiner, to vil hele tiden være i drift. Dermed vil alle som trenger CT-undersøkelse få dette gjennomført innenfor tider som er medisinsk forsvarlige. Fra uke 14 vil det være full CT-drift i nye lokaler i J2
  • Kapasiteten på MR-undersøkelser påvirkes fra uke 16 til uke 23. I sommerferieavviklingsperioden, uke 25-32, vil MR driftes som tidligere somre